Akademický senát Lékařské fakulty OU

Vedení AS LF
Předseda
Katedra chirurgických oborů
Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Ústav laboratorní medicíny
Místopředseda za studentskou komoru
Ignat Arzumanov
Všeobecné lékařství
Zapisovatelka
 
 
 
Členové AS LF
Komora akademických pracovníků
Katedra interních oborů
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Katedra chirurgických oborů
Ústav laboratorní medicíny
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicínyí
Klinika dětského lékařství
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Studentská komora
Ignat Arzumanov
Všeobecné lékařství
Klára Jarešová
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Lucie Kepáková
Ochrana a podpora zdraví
Karolína Kyšková
Všeobecné lékařství
David Plovucha
Všeobecné ošetřovatelství
Bc. Valeria Skopelidou
Všeobecné lékařství


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2023