Aktuality

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby kandidáta na děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro volební období 2024–2028

Na svém řádném zasedání dne 19. února 2024 Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volby kandidáta na děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro volební období 2024-2028, schválil harmonogram voleb a jmenoval volební komisi v čele s předsedou AS LF OU doc. MUDr. Lubomírem Martínkem, Ph.D.