Akademický senát Lékařské fakulty OU

Vedení AS LF
Předseda
Katedra biomedicínských oborů
Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Místopředseda za studentskou komoru
Eliška Vaňková
Všeobecné lékařství
Zapisovatelka
Mgr. Tereza Koribaničová
 
 
Členové AS LF
Komora akademických pracovníků
Katedra interních oborů
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Ústav zobrazovacích metod
Katedra chirurgických oborů
Katedra interních oborů
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Katedra biomedicínských oborů
Katedra klinických neurověd
Studentská komora
Terezie Lichovníková
Ochrana veřejného zdraví
Kateřina Pokorná
Všeobecné lékařství
Bc. Valeria Skopelidou
Všeobecné lékařství
Mgr. Michaela Škerková
Veřejné zdravotnictví
Eliška Vaňková
Všeobecné lékařství
Bc. Eliška Vidmochová
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví


Termíny zasedání AS LF v akademickém roce 2021/2022
13. září 2021
 
25. října 2021
 
22. listopadu 2021
 
10. ledna 2022
 
24. ledna 2022
 
28. února 2022
 
28. března 2022
 
11. dubna 2022
 


Termíny zasedání AS LF v akademickém roce 2020/2021
1. září 2020
 
12. října 2020
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie bude fyzická přítomnost na zasedání AS LF umožněna pouze členům AS a pozvaným hostům. Ostatní členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://cesnet.zoom.us/j/96963116742
Meeting ID: 969 6311 6742
9. listopadu 2020
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://cesnet.zoom.us/j/93712575140
Meeting ID: 937 1257 5140
7. prosince 2020
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/EiRIfx_03NY
11. ledna 2021
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/38mc-3velXY
8. února 2021
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/S-Rx23O--dY
8. března 2021
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/a95GC60FWaI
12. dubna 2021
 
29. dubna 2021, 16:30
Mimořádné zasedání
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/11eA7oymYLo
10. května 2021
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/xrJhFu8RDyw
7. června 2021
Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie proběhne zasedání online. Členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://youtu.be/i9gIST2kxQg

Termíny zasedání AS LF v akademickém roce 2019/2020
9. září 2019
mimořádné zasedání
23. září 2019
 
30. října 2019
 
25. listopadu 2019
 
16. prosince 2019
 
6. ledna 2020
mimořádné zasedání
27. ledna 2020
 
3. března 2020
 
23. března 2020
neproběhlo
27. dubna 2020
 
25. května 2020
 
22. června 2020
 
22. července 2020
mimořádné zasedání
Zasedání se koná v aule LF ZY 373. Z důvodu aktuální epidemiologické situace je kapacita místnosti limitována počtem 100 osob za dodržení všech protiepidemických opatření.

Termíny zasedání AS LF v akademickém roce 2018/2019
23. dubna 2019
 
27. května 2019
 
5. června 2019
mimořádné zasedání
24. června 2019
 


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2021


Jednací řád akademického senátu LF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,31 MB

Volební řád akademického senátu LF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,25 MB

Zápisy ze zasedání Akademického senátu LF OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf