Významný objev ostravských vědců na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Pracovníkům Centra hyperbarické medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity se podařilo v rámci jejich vědeckovýzkumné činnosti týkající se vlivu hyperbarického kyslíku na prokaryotní a eukaryotní systémy učinit významný objev, který by mohl mít potenciální dopad na strategii léčby některých bakteriálních infekcí. Vědecký tým pod vedením doc. RNDr. Dittmara Chmelaře, Ph.D., Mgr. Miroslava Rozložníka, Ph.D.MUDr. Michala Hájka, Ph.D. objevil zásadní vliv hyperbarického kyslíku na obligátně aerobní bakterie (např. na pseudomonády), které jsou jedny z nejčastějších původců infekcí měkkých tkání a podkoží u člověka. Tyto bakterie přestávají růst od konkrétní hodnoty zvýšeného tlaku kyslíku v prostředí, ve kterém jsou kultivovány. Tento efekt je předpokládaný u anaerobních bakterií čili bakterií rostoucích bez přístupu kyslíku. U obligátně aerobních bakterií nebyl tento efekt předpokládán. Pracovníkům Centra se podařilo tento objev učinit v rámci testování případného synergického účinku hyperbarického kyslíku a některých antibiotik, který by mohl vést ke zvýšení účinné eliminace původců bakteriálních infekcí v léčebné praxi. Výsledky těchto pokusů vyšly ve významném časopise s impakt faktorem (Jimp) v nakladatelství Springer Nature (viz obr. 1):

Článek o vlivu hyperbarického kyslíku na růst obligátně aerobních bakterií
Obr. 1: Článek o vlivu hyperbarického kyslíku na růst obligátně aerobních bakterií.

Tento objev ostravských vědců z Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl učiněn díky experimentální hyperbarické komoře sdruženého pracoviště Ústavu laboratorní medicíny a Centra hyperbarické medicíny disponující systémem kontinuálního tepelného ohřevu komory, který je předmětem realizace patentového řízení jednoho z mnoha projektů tohoto pracoviště (viz obr. 2).

Experimentální hyperbarická komora HAUX Centra hyperbarické medicíny a Ústavu laboratorní medicíny LF OU
Obr. 2: Experimentální hyperbarická komora HAUX Centra hyperbarické medicíny a Ústavu laboratorní medicíny LF OU.

Zajímavé a neočekávané výsledky dosažené pracovníky Centra hyperbarické medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity mohou ve svém důsledku přispět k významnému pokroku a dalšímu zkoumání v léčbě akutních i chronických bakteriálních infekcí, např. u nekrotizujících infekcí měkkých tkání, u pacientů s tzv. syndromem diabetické nohy, a dále u některých život ohrožujících stavů, jako je maligní otitis externa, apod. Výše uvedené by mohlo představovat významný příspěvek k zavádění výsledků vědeckovýzkumné činnosti do běžné léčebné praxe.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2024