Navržení kandidáti na funkci děkana LF OU, informace ke shromáždění akademické obce LF OU

Navržení kandidáti na funkci děkana LF OU

Na základě vyhlášených voleb zveřejňuje volební komise AS LF OU kandidáty na funkci děkana LF OU.

Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí) jsou:

PhDr. Mgr. Karel Drgáč, Ph.D.

pro navrženého kandidáta byly přijaty celkem 4 platné návrhy, volební komise konstatuje, že kandidátem byly splněny všechny požadované náležitosti k danému datu, zbývající dokumenty budou doloženy dle harmonogramu.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

pro navrženého kandidáta bylo přijato celkem 44 platných návrhů, 1 neplatný návrh, volební komise konstatuje, že kandidátem byly splněny všechny požadované náležitosti.

Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

pro navrženého kandidáta bylo přijato celkem 43 platných návrhů, volební komise konstatuje, že kandidátem byly splněny všechny požadované náležitosti.

Informace ke konání shromáždění akademické obce Lékařské fakulty OU

Shromáždění akademické obce se uskuteční 5. října 2020 v 16:00 v aule Lékařské fakulty. Vzhledem k omezenému možnému počtu přítomných osob z důvodu epidemiologických opatření bude v místnosti umožněna fyzická přítomnost pouze členům akademického senátu LF OU, kandidátům, vedení Lékařské fakulty, vedení Ostravské univerzity a vedení Fakultní nemocnice Ostrava.

Členové akademické obce Lékařské fakulty OU - akademičtí pracovníci a studenti - budou mít jednání zpřístupněné dálkovou formou s využitím MS Teams, pokyny budou zveřejněny na portálu Ostravské univerzity.

Zasedání AS LF OU, které má na programu volbu děkana LF  OU proběhne 12. října 2020.

Z důvodu platných opatření k zabránění šíření epidemie bude fyzická přítomnost na zasedání AS LF umožněna pouze členům AS a pozvaným hostům. Ostatní členové akademické obce a veřejnost budou mít možnost zasedání sledovat online.
Stream: https://cesnet.zoom.us/j/96963116742
Meeting ID: 969 6311 6742

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
předsedkyně volební komise


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2020