Specializační vzdělávání

 1. Kontakty a informace o ubytování
 2. Vstup do specializačního vzdělávání
 3. Aktuality
 4. Vzdělávací programy
 5. Obory specializace
 6. Formuláře
 7. Kurzy specializačního vzdělávání
 8. Zkoušky po kmeni
 9. Atestace
 10. KOR a SOR
 11. Legislativa a odkazy
 12. Veřejný příslib soubor pdf 1,09 MB

Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK ze dne 16. října 2019

Informace k závěrečné zkoušce po absolvování základního kmene

Lékařské fakulty připravily na základě pověření MZ ČR ke schválení návrhy otázek, složení komisí a termíny konání zkoušek po ukončení základního kmene pro podzim 2019 pro všechny základní kmenové obory (mimo VPL). V současné době očekáváme vydání vyhlášky o zkušebním řádu, popř. metodického pokynu ze strany MZČR upravující podmínky pro přihlášení a průběh zkoušek po ukončení základního kmene. Lékařské fakulty jsou připraveny zorganizovat první zkoušky po ukončení základního kmene již na podzim 2019.

Základní oftalmologický kmen - změna v logbooku

Informace MZ ČR:
Vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 07. 2021