2. celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 2. celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů, která se uskuteční v hotelu ATOM ve dnech 22.-23. října 2009.

Již po druhé se setkáme, abychom se navzájem obohatili o nové informace a novinky v oblasti intervenční neuroradiologie, kardiologie a angiologie. Rovněž i v oblasti perioperační péče o pacienta na katetrizačním sále, radiologické a biomedicínské techniky. Konference je určena všem pracovníkům participujícím na ošetřovatelské péči poskytované na katetrizačních sálech, radiologickým asistentům, biomedicínskym technikům a jiným zdravotnickým pracovníkům v návazné péči o pacienta.

Slova vzdělávání, kvalifikace a medicína mají velký význam v různých souvislostech. Vzdělávat se znamená hledat cestu a najít cestu znamená najít cíl.

Cíl, na konci kterého stojí zdraví člověka. Věříme, že 2. ročník konference bude tou správnou cestou na které si vyměníme zkušenosti z profesního života a vzájemně se obohatíme o poznatky, které v konečném důsledku přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění péče o pacienta.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022