III. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí

Katedra zobrazovacích metod uspořádala spolu s Traumacentrem a Radiologickým ústavem ostravské fakultní nemocnice již III. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí.

Na 350 traumatologů, radiologů, radiologických asistentů a zdravotních sester absolvovalo ve dnech 16.-18. 4. 2008 v Rožnově pod Radhoštěm třídenní, velmi náročné, předávání odborných poznatků ve znamení kvalitativního posunu v oblasti urgentní medicíny. To, že v souboru šedesáti přednášek zazněla velice zajímavá témata zpracovaná jak absolventy, tak i studenty kombinované formy Katedry zobrazovacích metod LF OU, svědčí o zapálenosti, s jakou se nastupující mladá generace věnuje náročné profesi radiologů a radiologických asistentů. Není proto divu, že po českých odbornících je v zahraničí velká poptávka.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017