Neurovaskulární kongres v zastoupení našich studentů

Nově vybudované Kongresové centrum VŠB-TU Ostrava hostilo ve dnech 4. - 6. března 2008 účastníky Neurovaskulárního kongresu, 36. českého a slovenského neurovaskulárního sympozia a 8. neurosonologických dnů. Odborného programu se rovněž zúčastnili studenti 2. ročníku oboru Radiologický asistent Jan Migulski s přednáškou "Zálohování dat v radiologii" a Libor Tichý se sdělením "Remote control a jeho využití v telekonzultaci". Uvedené přednášky jsou důkazem technického myšlení našich studentů a interdisciplinárního zaměření studijního oboru Radiologický asistent.

Oběma studentům děkuji za čas a úsilí, které vynaložili při své práci a to i v čase zkouškového období. Myslím, že svou účastí na tak velkém kongresu složili jednu z těch nejtěžších zkoušek a to na výbornou.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017