V. Studentská vědecká konference v podání studentů oboru Radiologický asistent

Dne 7. května 2015 se konal již V. ročník Studentské vědecké konference, které se zúčastnilo pět studentů oboru Radiologický asistent. Studentka Andrea Vašková s přednáškou „Zobrazení cizích těles ve výpočetní tomografii“, představila výsledky experimentu, při kterém použila vlastní zkonstruovaný fantom se vzorkovníkem cizích těles. Velice zajímavou přednášku měla studentka 3. ročníku Michaela Mošová, která se v příspěvku věnovala problematice trvanlivosti latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu se zaměřením na objektivní hodnocení ztráty dat pomocí histogramů a rovněž na subjektivní hodnocení datové ztráty. Metodám angiografického stanovení mozkové smrti se věnovala studentka 3. ročníku oboru Radiologický asistent Hana Plačková, která v rámci své práce navrhla elektronický atlas kazuistik mozkových smrtí a rovněž představila elektronický „check-list“, který může usnadnit práci radiologického asistenta. Poslední přednášku s radiologickou tematikou ve smíšené sekci představili studenti prvního ročníku oboru Radiologický asistent Lukáš Tomkiv a Jitka Golembiovská. Ve svém příspěvku se věnovali subjektivnímu vnímání patologických nálezů v pozitivu a negativu.

Všichni studenti prokázali schopnost samostatné tvůrčí činnosti, řešení problémů, cílů a interpretace výsledků své práce. Vysoce kladně lze hodnotit i skutečnost, že studentské vědecké konference se účastnili i studenti prvního ročníku oboru Radiologický asistent. Všem studentům děkuji za kvalitní práci.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017