Charakteristika Ústavu soudního lékařství

Ústav soudního lékařství FN Ostrava a LF OU zajišťuje soudně lékařský servis pro Moravskoslezský kraj. Na tomto pracovišti se prování především zdravotní a soudní pitvy. Zdravotní pitvy se provádí dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (u osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení, u všech smrtí násilných, ale také při podezření na nesprávný postup při poskytováni zdravotnické péče nebo u osob zemřelých ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody). Personál ÚSL se rovněž podílí na znalecké činnosti pro orgány činné v trestním řízení (zpravidla Policie ČR), a to zejména v případech podezřelých a násilných úmrtí. Znaleckými posudky jsou poskytovány odborné podklady pro trestně–právní kvalifikaci újmy na zdraví. Lékaři soudního lékařství rovněž poskytují nepřetržitou konzultační činnost pro Policii ČR, včetně účasti lékaře na místě nálezu těla zemřelého.

Laboratorní část ústavu zajišťuje komplexní toxikologický servis zahrnující vyšetření biologického materiálu na přítomnost alkoholu a jiných toxikologicky významných látek. Vyšetřován je nejen biologický materiál zajištěný během pitvy, ale také biologický materiál odebraný na klinických pracovištích u pacientů s podezřením na intoxikaci, u řidičů, případně také u zaměstnanců soukromých společností či na vlastní žádost samoplátců.

Ústav soudního lékařství se podílí nejen na pregraduální výuce studentů 5. ročníku všeobecného lékařství Lékařské fakulty Ostravské Univerzity, včetně zahraničních studentů, ale také na výuce zdravotnických záchranářů. Výuka je zaměřena nejen na získání teoretických znalostí z oboru soudního lékařství a soudní toxikologie, ale také na praktickou demonstraci morfologických nálezů náhlé i násilné smrti, posuzování mechanismu vzniku poranění, určování doby smrti apod. Během týdenní stáže studenti získají základní znalosti oboru, které mohou v budoucnu aplikovat ve svých medicínských oborech. Pracoviště se rovněž podílí se na vědecko-výzkumné činnosti a publikování odborných článků.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 08. 2023