Simulační centrum

Simulační centrum v areálu Lékařské fakulty OU v Ostravě vzniká realizací dvou projektů – projektu Simulační centrum “Cvičná nemocnice“ a projektu Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU. Projekty reagují na současný trend využití moderních metod simulační výuky v medicíně. Uvedený způsob výuky přináší hned několik výhod: studenti si mohou situace a zákroky zkoušet opakovaně, bez zbytečného stresového zatížení z možného poškození pacienta. Následně pomocí záznamů probíhajících simulací budou moci odborní garanti jednotlivé kroky i celé postupy studentů analyzovat, vyhodnocovat a dále společně s nimi zdokonalovat.

Vybudování Simulačního centra vytvoří potřebné zázemí a podmínky pro zavedení a rozvoj praktické výuky simulační medicíny u většiny studijních programů LF OU, zejména nově akreditovaných studijních programů (Intenzivní péče, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Pediatrické ošetřovatelství) a programu Všeobecné lékařství. Je předpokladem, že kvalitní prostředí a moderní zázemí pro praktickou výuku na LF bude generovat více úspěšných studentů s odpovídajícími odbornými praktickými dovednostmi tolik požadovanými v praxi. První studenti by se měli v novém centru vzdělávat od akademického roku 2021/2022.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2020