Personální složení

abecední členění

Vedení kliniky
597 372 142
Sekretariát kliniky
Ročková Zuzana, Mgr.
sekretářka kliniky
597 373 458
 
Členové kiniky
Docenti
Cvek Jakub, doc. MUDr. Ing., Ph.D.
vedoucí kliniky
činnost: onkologie
597 372 142
Odborní asistenti
596 491 724
 
597 372 135
Asistenti a lektoři
Blažek Tomáš, MUDr.
činnost: onkologie
597 374 354
Bravencová Zlatuše, MUDr.
činnost: onkologie
597 372 136
597 372 135
Zubíková Jana, MUDr.
činnost: onkologie
597 374 319
Externisté
Chlopčík Adam, Mgr.
činnost: onkologie
 
Knybel Lukáš, Ing., Ph.D.
činnost: radioterapie, onkologie
 
Molenda Lukáš, Ing.
činnost: onkologie
 
Otáhal Břetislav, Ing.
činnost: onkologie
 
 
Růčka Josef, MUDr.
činnost: onkologie