Charakteristika Kliniky onkologické

Klinika onkologická patří do sítě třinácti specializovaných onkologických center v České republice. Nabízíme světovou medicínu v moravsko-slezském pomezí.

Jsme největším onkologickým pracovištěm na severní Moravě.

Zabezpečujeme veškerou léčbu dospělých pacientů se zhoubnými nádory.

Disponujeme nejmodernější technikou a týmy odborníků zaměřenými na jednotlivé diagnózy.

Nepřetržitě sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme kvalitu naší práce a spokojenost klientů.

Klinika se podílí na pregraduálním vzdělávání lékařského i nelékařských studijních programů, samozřejmostí je nabídka odborných stáží, zejm. v předatestační přípravě.

Vědecko-výzkumná činnost je podpořena několika postgraduálními studijními programy a institucionálními, národními i mezinárodními projekty.

Osobní přístup, špičkové technologie a vzájemná podpora našeho týmu zajišťuje vysokou kvalitu péče, účast na vzdělávání přináší stabilitu a výzkum přispívá k rozvoji.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2021