OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra interních oborů > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí KKP
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 374 510
Sekretariát KKP
Baďurová Michaela
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 252
Členové katedry
Profesoři
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc., MBA
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon:
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 553 46 1722
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 495 832 172
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 553 46 1001
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 585 632 301
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 241 047 385
Docenti
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 236 052 617
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon:
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 251
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: onkologie
e-mail:
telefon: 556 773 530
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Cvek Jakub, doc. MUDr. Ing., Ph.D.
činnost: onkologie
e-mail:
telefon: 597 372 142
Falt Přemysl, MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 595 633 111
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D.
činnost: onkologie
e-mail:
telefon: 596 491 724
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 373 013
Kolek Martin, MUDr., Ph.D.
činnost: kardiologie
e-mail:
telefon: 597 375 108
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 597 372 151
Orságová Irena, MUDr., Ph.D.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 265
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 295
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 372 651
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 374 217
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D.
činnost: onkologie
e-mail:
telefon: 597 372 135
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 373 013
Urban Ondřej, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D.
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon: 597 373 073
Vítek Petr, MUDr., Ph.D.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 272
Asistenti
Blaho Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Bravencová Zlatuše, MUDr.
činnost: onkologie
e-mail:
telefon: 597 372 136
Ďuraš Juraj, MUDr.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 597 374 587
Gumulec Jaromír, MUDr.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 597 372 296
Homza Miroslav, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 374 193
Hozáková Lubomíra, MUDr.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 265
Jelínek Tomáš, MUDr.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 597 374 587
Kielkowská Iva, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 372 232
Klvaňa Pavel, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 373 013
Kufová Eliška, MUDr.
činnost: kardiologie
e-mail:
telefon: 597 372 651
Kupka Tomáš, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 373 019
Litvik Radek, MUDr.
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon: 597 373 079
Lys Zdeněk, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon:
Matoška Petr, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 372 793
Mrózek Jan, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 373 216
Nágelová Radka, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 373 017
Nováková Jana, MUDr.
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon: 597 373 180
Pallová Veronika, MUDr.
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr.
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon: 597 373 073
Plačková Martina, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 374 227
Pleva Leoš, MUDr., Ph.D.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 373 316
Porzer Bedřich, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 373 216
Pudich Jiří, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 372 519
Sagan Jiří, MUDr.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 597 374 567
Škrobánková Martina, MUDr.
činnost: chirurgie
e-mail:
telefon: 597 375 209
Šipula David, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr.
činnost: infekční lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 275
Tarčáková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Vavroš Dušan, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr.
činnost: kožní lékařství
e-mail:
telefon: 597 373 076
Neakademičtí pracovníci
Broskevičová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Brožová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 098
Dorociaková Markéta, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 090
Filipová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 707
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Growková Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Hanusová Hana, Mgr.
činnost: odborná laborantka
e-mail:
telefon: 597 372 097
Chovancová Karolína, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Kačorová Jana, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Kaspřák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Chyra Zuzana, Mgr.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 597 372 098
Lesniáková Romana, Mgr. e-mail:
telefon:
Mršťáková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 092
776 852 357
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO 2, OPZ
e-mail:
telefon: 553 46 4003
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Externí učitelé
Bártková Kateřina, MUDr.
činnost: interna
e-mail:
telefon: 597 371 111
Binarová Andrea, Bc.
činnost: radioterapie
e-mail:
telefon:
Dokulil Jiří, MUDr.
činnost: radioterapie, onkologie
e-mail:
telefon: 597 374 300
Knybel Lukáš, Ing.
činnost: radioterapie, onkologie
e-mail:
telefon:
Molenda Lukáš, Ing.
činnost: onkologie
e-mail:
telefon:
Růčka Josef, MUDr.
činnost: radioterapie, onkologie
e-mail:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub