Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra interních oborů

Petr Vítek


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 558 415 305
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Correlation between ADR of screening and all colonoscopies
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Jan Kuchar, Jiří Platos, Pavel Řeha, Pavel Klvana jr. ... další autoři
Rok: 2020, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Eozinofilní ezofagitida - současný pohled na dia­gnostiku a léčbu
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek
Rok: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

A correlative approach, combining chlorophyll a fluorescence, reflectance, and Raman spectroscopy, for monitoring hydration induced changes in Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum
Petr Vítek, Mishra Kumud Bandhu, Bartak Milos
Rok: 2019, Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy
článek v odborném periodiku

There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms
Karol Zeleník, I.M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, M. Hanousek, Pavel Komínek ... další autoři
Rok: 2017, ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA
článek v odborném periodiku

Atypický průběh Crohnovy choroby s postižením tlustého střeva u mladého nemocného.
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Pavel Zonča, J. Platoš, M. Lukáš ... další autoři
Rok: 2016, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu.
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Pavel Komínek
Rok: 2016, Onkologická revue
článek v odborném periodiku

Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii.
Přemysl Falt, Ondřej Urban, Š. Suchánek, J. Cyrany, M. Bortlík, Petr Vítek, J. Martínek, G. Vojtěchová, T. Grega, I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Pěnčík, I. Tachecí, O. Jirkovský, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, R. Kroupa, P. Opletal, V. Kojecký, R. Procházka, J. Bureš, M. Kopáčová, M. Lukáš, V. Šmajstrla, J. Špičák, T. Vaňásek, M. Zavoral ... další autoři
Rok: 2016, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Endoskopické řešení volvulu sigmatu
Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, M. Chrostek
Rok: 2016, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Přehled současných metod screeningu kolorektálního karcinomu
Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Rok: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions
Ondřej Urban, Barbora Pipek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Petr Vítek ... další autoři
Rok: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Budd-Chiariho syndrom u těhotné pacientky s Crohnovou chorobou
M. Olbrechtová, O. Zela, Petr Vítek
Rok: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku
MUDr. J. Hybášková, Karol Zeleník, Ondřej Urban, Petr Vítek, Petr Matoušek, Pavel Komínek ... další autoři
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let
Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, J. Kuchař, J. Platoš, P. Řeha ... další autoři
Rok: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Torpidní průběh herpetické ezofagitidy u imunokompetentní pacientky - videokazuistika
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzlíková, A. Buriánová, V. Hořava, jr., Petr Širůček
Rok: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Dietary habits of colorectal neoplasia patients in comparison to their first-degree relatives
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Petr Dítě
Rok: 2014, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Infekce Clostridium difficile - dojde ke změně paradigmatu léčby?
Petr Vítek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolonoskopie - nové endoskopické metody
Petr Vítek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kombinovaná endoskopická a laparoskopická terapie akutního krvácení z žaludečních metastáz renálního karcinomu - videokazuistika
Petr Vítek, I. Kajzlikova, J. Chalupa, A. Hajek, V. Horava, J. Kuchar, J. Platos ... další autoři
Rok: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Sedated colonoscopy
Petr Vítek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neoplaziemi a jejich příbuzných prvního stupně
IM. Kajzrlikova, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Rok: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Antikoagulační a protidestičková léčba u endoskopických výkonů
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?
P. Komínek, Petr Vítek, Ondřej Urban, Karol Zeleník, Magdaléna Halamka, David Feltl, Jakub Cvek, Petr Matoušek ... další autoři
Rok: 2013, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
článek v odborném periodiku

Kteří příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
I. Milkoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Kteří příbuzní 1.stupně příbuzných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
Petr Dítě, Petr Vítek, J. Chalupa, I. Mikoviny Kajzrlíková
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up
Ondřej Urban, Barbora Kijonková, Ivana M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Kateřina Reiterová, Vladimír Hořava, Jr. ... další autoři
Rok: 2013, EUR J GASTROEN HEPAT
článek v odborném periodiku

Endoskopická polypektomie - jak dosáhnout standardu kvality v roce 2012?
I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Rok: 2012, Gastronterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?
Karol Zeleník, Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Jan Kuchař, Josef Chalupa, Pavel Komínek ... další autoři
Rok: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012
Ondřej Zela, Petr Vítek
Rok: 2012, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?
Karol Zeleník, I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Pavel Komínek ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management
Ondřej Urban, M. Kliment, P. Fojtík, P. Faltl, J. Örhalmi, Petr Vítek, Pavol Holéczy ... další autoři
Rok: 2011, SURG ENDOSC
článek v odborném periodiku

Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta?
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Chalupa, Antonín Hájek, Vladimír Hořava,ml.
Rok: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Bureš, J. Chalupa
Rok: 2011, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Probiotics in hepatology
Jan Lata, M. Kopáčová, Petr Vítek
Rok: 2011, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu
P. Faltl, I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Komínek
Rok: 2010, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system
I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Faltl, P. Komínek
Rok: 2010, BMJ Case Reports
článek v odborném periodiku

Koincidence celiakální sprue s jereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu
J. Chalupa, Jan Pták, Petr Vítek, I. Kajzrlíková, Vladimír Hořava,ml.
Rok: 2008, Folia gastroenterologica et hepatologica
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub