Charakteristika Katedry kraniofaciálních oborů

Katedra kraniofaciálních oborů zajišťuje komplexní výuku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ústní a čelistní chirurgie, očního lékařství v magisterském programu „Všeobecné lékařství“. Kolektiv pracovníků katedry se podílí na praktické i teoretické výuce.

Výuka je rozdělena do přednášek a praktických cvičení. Přednášky jsou maximálně zaměřeny na teorii využitelnou v praxi, praktická cvičení pak na získání a procvičení základních vyšetřovacích a chirurgických dovedností.

Studenti mají možnost si rozšířit své vědomosti také ve výběrovém předmětu „Fyziologické zásady operování kůže hlavy“. V tomto unikátním předmětu se studenti mohou seznámit se základními pravidly operování kožních patologií, včetně problematiky incizí, kožních laloků, sutur, chirurgického názvosloví a instrumentária. Teoretické znalosti jsou ihned aplikovány a nacvičeny v praxi na umělých kůžích s použitím reálných chirurgických instrumentů. O tento předmět je každoročně obrovský zájem několikanásobně převyšující jeho kapacitu.

Dalšími nabízenými výběrovými předměty jsou „Výběrová klinická stáž - ORL“ a „Výběrová klinická stáž - ústní a čelistní chirurgie“. V těchto předmětech má omezený počet studentů možnost se seznámit se skutečnou praktickou medicínou. Při této stáži se o jednoho studenta stará vždy jeden lékař dané kliniky. S tímto lékařem student absolvuje každý jeho pracovní den po dobu jednoho týdne a má tak jedinečnou možnost nahlédnout do každodenní problematiky medicíny včetně práce na oddělení, ambulanci a chirurgickém sále.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena mimo jiné na výzkum onkologických onemocnění, nových diagnostických metod, extraezofageálního refluxu, vlivu nanočástic na vznik patologií lidského těla. Pracovníci katedry jsou úspěšnými řešiteli mnoha výzkumných projektů a grantů.

Katedra kraniofaciálních oborů spolupracuje s významnými zahraničními pracovišti, jakými jsou například univerzitní kliniky v Německu (Augsburg, Erlangen, Lipsko, Gera, Stuttgart, Würzburg,) a Maďarsku (Pecz).


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2017