Charakteristika Katedry klinických neurověd

Katedra klinických neurověd sestává ze dvou pracovišť, Neurologické kliniky a Psychiatrického oddělení. Výuka probíhá na obou těchto pracovištích v rámci výuky předmětů Neurologie a Psychiatrie.

Neurologická klinika

Výuka Neurologie probíhá na pracovišti Neurologické kliniky a to teoretická výuka v prostorách knihovny Neurologické kliniky (6. patro monobloku FN Ostrava) a praktická výuka probíhá na lůžkových odděleních Neurologické kliniky včetně JIP a Iktové JIP. Výuka se zaměřuje na vzdělávání studentů se zohledněním na specifika jednotlivých studijních oborů v oblasti diagnostiky, léčby, prevence a ošetřovatelské péče u neurologických onemocnění s důrazem na teoretické i praktické informace dle posledních up-to-date poznatků v oboru neurologie.

více informací

Psychiatrické oddělení

Pracoviště psychiatrie je součástí Katedry neurologie a psychiatrie LF OU a zaměřuje se na přípravu studentů v oblasti poskytování psychiatrické péče, specificky podle potřeb jednotlivých studijních oborů. Studenti jsou vzdělávání v oblasti diagnostiky, léčby, prevence a ošetřovatelské péče u duševních onemocnění. V rámci komplexní odborné přípravy probíhá část výuky studentů všeobecného lékařství rovněž v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Důraz je kladen na vyváženost teoretické i praktické výuky.

více informací


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2020