Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra interních oborů

Eva Češková


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:psychiatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra klinických neurověd (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 320
e-mail:

Vzdělání

1976
2. atestace z psychiatrie
1973
1. atestace z psychiatrie
1963 – 1969
LF MU
1960 – 1963
gymnázium (Velká Bíteš)
 

Kvalifikace

1998
profesor psychiatrie (MU Brno)
1992
docent psychiatrie (MU Brno)
1983
CSc.
1978
odborný asistent psychiatrie (PK Brno)
1969
sekundární lékař (PK Brno)
 

Zaměstnání, praxe

1978 – dosud
LF MU
1969 – dosud
PK FN Brno
 

Odborné zaměření

Psychiatrie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1995 – 2010
členka vědecké rady LF MU
Členka oborových rad neurověd, farmakologie, psychiatrie - dosud
 

Ocenění

Kuffnerova cena za monografie Schizofrenie a její léčba
dvě ocenění za spoluautorství publikace Klinická výživa v Psychiatrii a Psychofarmaka v klinické praxi
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

ČPS, Biologická společnost, ČNPS, ECNP, CINP
Členka redakční rady Čes. a slov. Psychiatrie, Neuroendocrinology letters, The World Journal of Biological Psychiatry, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
 

Působení v zahraničí

1981
Stipendium SZO zaměřené na klinické zkoušení léků, Nashville, Tennessee, USA
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Francouzština
pasivní znalost
Němčina
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
Španělština
pasivní znalost
 


From Personalized Medicine to Precision Psychiatry?
Eva Češková, Petr Šilhán
Rok: 2021, Neuropsychiatric Disease and Treatment
článek v odborném periodiku

Kariprazin v léčbě schizofrenie
Eva Češková
Rok: 2021, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Neuroleptický maligní syndrom a jeho řešení v klinické praxi z perspektivy současných doporučených postupů
Eva Češková, Kateřina Horská
Rok: 2021, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Plasma Levels of Long-Acting Injectable Antipsychotics in Outpatient Care: A Retrospective Analysis
Martin Hýža, Petr Šilhán, Eva Češková, Tomáš Skřont, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2021, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT
článek v odborném periodiku

Postavení psychiatrie dnes a zítra
Eva Češková
Rok: 2021, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Léčba deprese u pacientů se schizofrenií
Eva Češková
Rok: 2020, Česka a Slovenská Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Možnosti léčby farmakorezistentní deprese v běžné klinické praxi
Eva Češková, Petr Šilhán
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Možnosti léčby farmakorezistentní schizofrenie v běžné klinické praxi
Eva Češková, Martin Hýža
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Pharmacological strategies for the management of comorbid depression and schizophrenia
Eva Češková
Rok: 2020, EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY
článek v odborném periodiku

Postavení lurasidonu v léčbě schizofrenie
Eva Češková
Rok: 2020, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku

Reziduální příznaky depresivní poruchy a jejich význam v běžné klinické praxi
Eva Češková
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Význam nežádoucích účinků atypických antipsychotik a jejich monitorování v klinické praxi - cíleno na dětskou a starší populaci
Eva Češková
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Monitorování nežádoucích účinků psychofarmak
Eva Češková, K. Horská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuroleptický maligní syndrom
Eva Češková, Libor Ustohal
Rok: 2019, Česká a Slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Off label léčba antidepresivy a antipsychotiky
Eva Češková
Rok: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Personalizovaná léčba antipsychotiky
Eva Češková
Rok: 2019, Acta Medicinae
článek v odborném periodiku

Precizní psychiatrie - reálná možnost?
Eva Češková
Rok: 2019, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Sledování nežádoucích účinků a bezpečnosti antidepresiv
Eva Češková, Kateřina Horská
Rok: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
Eva Češková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková ... další autoři
Rok: 2019, Pharmacopsychiatry
článek v odborném periodiku

Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková
Rok: 2018, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková, H. Přikrylová-Kučerová
Rok: 2018, Cognitive dysfunction in depression
článek v odborném periodiku

Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy
Eva Češková
Rok: 2018, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice
Eva Češková, M. Sedova, R. Kellnerova, O. Starobova
Rok: 2018, Pharmacology
článek v odborném periodiku

Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors
L. Sušilová, Eva Češková, D. Hampel, A. Sušil, J. Šimůnek
Rok: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE
článek v odborném periodiku

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí
Eva Češková
Rok: 2017, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese
Eva Češková
Rok: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Eva Češková, L. Sušilová, L. Ustohal
Rok: 2017, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

VYUŽITÍ BIOMARKERŮ V PSYCHIATRICKÉ FARMAKOTERAPII
Eva Češková, L. Ustohal
Rok: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients
D. Havelka, H. Přikrylová - Kučerová, R. Přikryl, Eva Češková
Rok: 2016, STRESS
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub