Personální složení

abecední členění

Vedení kliniky
597 373 521
Sekretariát
Martiníková Veronika, Bc.
sekretářka kliniky
597 373 545
 
Členové kliniky
Profesoři
Docenti
Mottl Hubert, doc. MUDr., CSc.
činnost: pediatrie a hematologie
597 373 665
Pavlíček Jan, doc. MUDr., Ph.D., MHA
vedoucí kliniky
činnost: pediatrie
597 373 521
597 373 552
Odborní asistenti
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: pediatrie
597 373 561
597 371 111
597 373 644
597 371 111
597 373 552
597 371 111
597 371 404
Asistenti a lektoři
Burčková Hana, MUDr.
činnost: neonatologie
597 371 461
Duda Jiří, MUDr.
činnost: pediatrie
597 373 565
Gruszka Tomáš, MUDr.
činnost: pediatrie
597 373 580
Juráková Kristýna, MUDr.
činnost: pediatrie
 
Kuhn Tomáš, MUDr., MBAce
činnost: pediatrie a hematologie
597 371 111
597 373 642
Láryšová Iveta, MUDr.
činnost: pediatrie
597 373 565
Mohylová Veronika, MUDr.
činnost: pediatrie
597 373 536
597 373 565
Zárubová Pavla, MUDr.
činnost: neonatologie
 
Vědecký pracovník
597 373 561
Externisté
Mikysková Šárka, Mgr.
činnost: pediatrie
 
 
Ptáček Michal, MUDr. Bc.
činnost: pediatrie