Hlavní úkoly Centra

 • Formou vědeckých projektů realizuje vědecko-výzkumné činnosti v oblasti hyperbarické medicíny, potápěčské medicíny, lékařské mikrobiologie a dalších oborů na LF OU, podílí se na praktické aplikaci výsledků do klinické praxe.
 • Sdružuje klíčové výzkumné kapacity LF OU v oblasti hyperbarické medicíny a koordinuje a integruje jejich aktivity.
 • Zajišťuje akviziční činnost LF OU v oblasti identifikace možných nových směrů výzkumu a předkládá vedení LF OU návrhy na koncipování nových vědeckých projektů.
 • Poskytuje odbornou konzultační činnost v oblasti realizace vědeckých projektů pro všechny pracovníky LF OU v oblasti hyperbarické medicíny.
 • Podílí se na teoretické i praktické výuce studentů LF v rámci samostatného předmětu Hyperbarická a potápěčská medicína.
 • Vytváří partnerství s národními a mezinárodními partneři za účelem společných vědecko-výzkumných projektu a výukových programu v oblasti hyperbarické medicíny a potápěčské fyziologie.
 • Poskytuje konzultační činnost pro partnery z komerčního sektoru v oblasti hyperbarické medicíny.

Směry vývoje, základní činnosti

 • Klinická činnost - vícemístná kvadratická komora včetně možnosti léčby pacientů v režimu intenzivní péče, plánována jednomístná komora pro léčebné/výukové účely,
 • Výuková činnost teoretická i praktická - v rámci předmětu Hyperbarická a potápěčská medicína- demonstrace potápěčské techniky, výukové/simulační programy (léčebná/výuková jednomístná komora viz výše),
 • organizace školení, kurzy potápěčské, hyperbarické medicíny, praktických lékařů, sportovních lékařů, lektorů potápění,
 • Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v oblasti hyperbarické medicíny, praktická aplikace výsledků do klinické praxe.

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2022