Recenzní a oponentská činnost

Recenzní činnost – odborné časopisy

Central European Journal of Nursing and Midwifery
Journal of Advanced Nursing
Journal of Clinical Nursing
Nurse Education in Practice
Nursing in the 21st Century
Journal of Korean Academy of Nursing
International Journal of Environmental Research and Public Health
International Nursing Review
Journal of Nursing Management
Clinical Nursing Research
BMC Nursing
Kontakt
Praktický lékař
Medicína pro praxi
Pediatrie pro praxi

Recenzní a oponentská činnost – granty a projekty

Pracovmíci COV zpracovávají recenzní a oponentské posudky grantů a projektů grantových agentur ČR a SR (AZV ČR, GA ČR, TA ČR, VEGA SR, KEGA SR), ministerstev a resortů ČR a SR (MZ ČR, MŠMT ČR, MŠ SR) a vysokoškolských institucí ČR (UK, UP, MU).


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2022