Studie SarxOB (Sarkopenie u bariatrických pacientů)

Hlavním cílem je sledování změn antropometrických, klinických a biochemických dat pacientů (žen i mužů) po bariatricko-metabolickém výkonu se zaměřením na svalovou tkáň a sarkopenickou obezitu. Přidanou hodnotou projektu bude využití pokročilých metod magnetické rezonance zaměřené na kosterní svalovinu a korelace těchto hodnot s vyšetřením na kostním denzitometru. Budou sledovány změny tělesného složení, změny biomechaniky chůze, pohybových abnormalit a vnitřních struktur kolenní chrupavky.

Hlavní informace o studii:

Délka: 12 měsíců

kliknutím zvětšit Benefit pro účastníky:

 • Pravidelné kontroly po bariatrickém výkonu.
 • Motivace k lepším výsledkům.
 • Sledování tělesné kompozice pomocí denzitometrického měření.
 • Pravidelné podrobnější krevní odběry.
 • Zapůjčení Fitbit náramku.
 • Možnost být podrobněji sledován/a po bariatrickém výkonu.

kliknutím zvětšit Náplň studie:

 • Klinické vyšetření.
 • Zařazení do projektu.
 • Podstoupení bariatricko-metabolického výkonu.
 • Pravidelné kontroly:
  • měření složení těla,
  • magnetická rezonance,
  • biomechanická analýza,
  • odběry krve,
  • dotazníkové šetření,
  • nošení Fitbit náramku.

Kontaktní údaje:

Telefon: 553 46 2807
E-mail:

Mgr. Veronika Horká, DiS.
E-mail:
Telefon: 732 698 478

Měření probíhá na univerzitním pracovišti:
Katedra studií lidského pohybu
PdF OU - City Campus OSU
budova CS - Černá louka 3397, Moravská Ostrava

Podrobnější informace soubor pdf 8,24 MB


Pokud Vás naše studie zaujala, neváhejte nás kontaktovat!


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023