Studie SarxOB (Sarkopenie u bariatrických pacientů)

Hlavním cílem je sledování změn antropometrických, klinických a biochemických dat pacientů (žen i mužů) po bariatricko-metabolickém výkonu se zaměřením na svalovou tkáň a sarkopenickou obezitu. Přidanou hodnotou projektu bude využití pokročilých metod magnetické rezonance zaměřené na kosterní svalovinu a korelace těchto hodnot s vyšetřením na kostním denzitometru. Budou sledovány změny tělesného složení, změny biomechaniky chůze, pohybových abnormalit a vnitřních struktur kolenní chrupavky.

Hlavní informace o studii:

Délka: 18 měsíců + follow-up

kliknutím zvětšit Benefit pro účastníky:

 • Pravidelné kontroly po bariatrickém výkonu.
 • Motivace k lepším výsledkům.
 • Sledování tělesné kompozice pomocí denzitometrického měření.
 • Pravidelné podrobnější krevní odběry.
 • Zapůjčení Fitbit náramku.
 • Možnost být podrobněji sledován/a po bariatrickém výkonu.

kliknutím zvětšit Náplň studie:

 • Klinické vyšetření.
 • Zařazení do projektu.
 • Podstoupení bariatricko-metabolického výkonu.
 • Pravidelné kontroly:
  • měření složení těla,
  • magnetická rezonance,
  • biomechanická analýza,
  • odběry krve,
  • dotazníkové šetření,
  • nošení Fitbit náramku.

Kontaktní údaje:

Telefon: 553 46 1799, 553 46 2853
E-mail:

Mgr. Adéla Novotná
E-mail:
Telefon: 736 478 468, 732 698 478

Měření probíhá na univerzitním pracovišti:
Katedra studií lidského pohybu
PdF OU - City Campus OSU
budova CS - Černá louka 3397, Moravská Ostrava

Podrobnější informace soubor pdf 8,87 MB


Pokud Vás naše studie zaujala, neváhejte nás kontaktovat!


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2024