Lékařská fakulta na slavnostní Vědecké radě ocenila studenty, vyučující i univerzitu

Ve středu 11. října proběhlo 2. Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které se konalo v nových prostorách Fakulty umění OU v City Campusu.

Během slavnostního aktu byl v souvislosti s akreditací stomatologie do funkce proděkana pro Zubní lékařství jmenován doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Letos byla také poprvé udělena společná cena děkana LF OU a ředitele FN Ostrava – cena za společenskou odpovědnost, kterou získala Vysoká škola báňská, Technická univerzita za rychlou a nezištnou pomoc v boji proti pandemii Covid-19. Ve chvíli zoufalého nedostatku roušek tiskla ochranné štíty, ředila dezinfekci a dalšími způsoby pomáhala v boji s pandemií. Cenu si převzal rektor univerzity prof. RNDr. Václav Snášel, Ph.D.

Na Slavnostní vědecké radě se představili také nové kolegyně a kolegové, kterým se za poslední rok podařilo dokončil habilitační nebo jmenovací řízení ve svém oboru.

Děkan Rastislav Maďar také ocenil významné osobnosti LF OU a externí spolupracují kolegy, kteří se svou činností významně podíleli a podílejí na rozvoji naší Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Zlatou medaili si z jeho rukou převzali prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. a prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Na slavnostním zasedání Vědecké rady LF OU byli také představeni a oceněni autoři nejlepších publikací za rok 2022.

Krásnou atmosféru podtrhlo i fantastické vystoupení kolegů z Fakulty umění OU, docenta Alexandra Vovka, za klavírního doprovodu doktora Lukáše Michela.


Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU
Slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2023