Úvodní slovo děkana k zahájení nového akademického roku

Milé studentky a studenti,

dnes začíná další akademický rok, a proto bych Vám touto cestou rád popřál nejen úspěšný start, ale i celý jeho průběh. Studium na lékařské fakultě je prestižní. Tak jako v životě, ani tady však prestiž není zadarmo. Kvantum potřebných znalostí je vyšší než na většině jiných fakult a studium lékařství a dalších zdravotnických oborů proto vyžaduje větší časovou oběť. Pro nás, Vaše pedagogy, je velkou radostí, když naše snaha dopadá na „úrodnou půdu“ čehož výsledkem je výborně teoreticky i prakticky připravený student.

Naše fakulta se neustále rozvíjí, což je aktuálně vidět i na stavebních pracích v našem areálu. Rekonstrukcí vnějšího pláště prochází naše cvičná nemocnice SIMLEK, aby její vnější vzhled odpovídal tomu, jak krásně vypadá uvnitř. Aktuálně největší stavbou je budování nového děkanátu s dalším velkokapacitním přednáškovým sálem hned vedle budovy INLEK s předpokládaným dokončením už v příštím roce 2024. A to ještě není všechno. Věříme, že díky podpoře z Fondu spravedlivé transformace EU se ještě letos začne v areálu naší fakulty budovat nové univerzitní vědecké centrum LERCO, kde celková hodnota projektu dosahuje cca 2 miliardy korun.

Oproti loňskému akademického roku disponuje lékařská fakulta několika nově akreditovanými studijními programy, včetně postgraduálních doktorských, vedoucích k titulu Ph.D. Tím aktuálně nejnovějším je studijní program Zubní lékařství. Historicky poprvé budou na naší fakultě studovat budoucí stomatologové a prostory pro ně připravené jsou skutečně krásné a moderní. Velmi se na ně těší i naši noví kolegové – zubní lékaři, kteří se na jejich výuce budou společně se stávajícími akademiky podílet.

Osobitě bych rád přivítal studentky a studenty prvního ročníku všech studijních programů. Přechod ze střední školy na vysokou je velkou změnou, i pokud jde o množství znalostí, které budete muset hned od začátku absorbovat. Předpokládám, že lékařskou fakultu jste si zvolili proto, abyste mohli pomáhat lidem a já věřím, že Vás na cestě za tímto ušlechtilým cílem nic nezastaví. Přeji Vám, abyste své volby studijního programu nikdy nelitovali. Nepodceňte však prosím už samotný začátek studia. Zdravotnický pracovník má velký vliv na zdraví a životy lidí, svých pacientů, proto musí v průběhu studia dokázat, že má schopnosti vše potřebné pro vstup do budoucího povolání zvládnout. A ne vždy je možné promeškaný start v průběhu semestru a zkouškového období dohnat.

Přeji Vám, abyste nový akademický rok zvládli bez komplikací. V první řadě to záleží především na Vás samotných, a to hned od prvního týdne výuky.

Rastislav Maďar
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2023