Zájem o studium na ostravské lékařské fakultě roste, středoškolské studenty lákají i nelékařské obory

Fyzioterapeut, všeobecná či dětská sestra nebo zdravotnický záchranář. Profese lákající stále větší množství středoškolských studentů, kteří se rozhodli podat si přihlášku na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Po medicíně patří právě tyto obory mezi nejžádanější. Zájem je však i o ostatní nelékařské profese jako je třeba radiologický asistent, zdravotní laborant, ochrana veřejného zdraví nebo nutriční terapeut. Celkem se na lékařskou fakultu hlásí ke studiu téměř tři a půl tisíce uchazečů, tedy o zhruba třicet procent víc než v předešlém roce.

„Rostoucí zájem o naši lékařskou fakultu mě těší a svědčí o kvalitě nabízených studijních programů. Zpětnou vazbu totiž naši studenti a absolventi s uchazeči o studium sdílejí. Věřím, že významnou roli v rostoucím počtu podaných přihlášek sehrálo i otevření nového simulačního centra. Naše fakulta je nejmladší lékařskou fakultou v zemi, a i díky tomu je velmi dynamická s garancí dalšího kvalitativního rozvoje. To, co na ni studenti oceňují asi nejvíce je individualizovaný přístup. U nás se necítí „jako jeden z mnoha. Moc bych si přál, aby se právě naše lékařská fakulta stala v následujících letech pro co nejvíce zájemců o studium fakultou první nebo druhé volby,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Nárůst zájmu o studium zaznamenala fakulta napříč všemi studijními programy. Největší zájem mezi studenty je tradičně o medicínu, na kterou se do Ostravy hlásí víc než 1 100 uchazečů. Šanci, stát se lékařem, jich dostane 134. Zájem ale roste i o nelékařské bakalářské studijní programy, na které se hlásí víc než 1700 uchazečů. Největší zájem je o studijní program Fyzioterapie, na který se hlásí devětkrát víc lidí, než kolik jich je fakulta schopna přijmout. A podobná situace je i u ostatních studijních programů jako je Všeobecné či Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence nebo Zdravotnický záchranář, šanci na přijetí bude mít každý pátý či šestý student.

„Ačkoliv máme ze stále rostoucího zájmu radost, kapacity našich studijních programů masivně nenavyšujeme. Nabíráme tolik studentů, kolik jsme schopni zvládnout tak, aby neutrpěla kvalita jejich praktické výuky. Individuální přístup totiž považujeme za klíčový k úspěšné přípravě studentů na vstup do pracovního procesu,“ vysvětluje děkan Maďar.

Lékařská fakulta prochází v posledních letech dynamickým rozvojem. Aktuálně například usiluje o získání akreditace pro obor Stomatologie. Minulý týden odeslala finální verzi akreditačního spisu k nově vznikajícímu Studijnímu programu Zubní lékařství. Spis bude v nejbližší době hodnotit ještě Rada pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity. V případě schválení ho následně odešle na Národní akreditační úřad. „Je to významný krok k tomu, aby na ostravské lékařské fakultě mohli první studenti Zubního lékařství nastoupit už do nejbližšího akademického roku,“ dodává děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pokud celý proces proběhne úspěšně, počet studentů se tak na lékařské fakultě navýší o dalších dvacet studentů. A už teď je jisté, že zájem o tento studijní program bude vysoký.

V říjnu loňského roku otevřela fakulta také nejnovější Simulační centrum, které studentům pomáhá připravit se co nejlépe po praktické stránce. V cvičné nemocnici nechybí například urgentní příjem, porodní či operační sál, jednotka intenzivní péče nebo vlastní operační středisko. Roli pacientů pak vykonávají dokonalé celotělové pacientské trenažéry. Nové simulační centrum mohla fakulta otevřít díky tomu, že byla úspěšná v získání evropské dotace ve výši čtvrt miliardy korun.

Dalším významným projektem, který by měl lékařskou fakultu postavit do popředí zájmu v Česku i v zahraničí, je vědecko-výzkumné centrum LERCO, které by se mělo v následujících letech vybudovat právě v areálu lékařské fakulty. Pracovat by v něm mělo celkem 9 výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví. Na vědecko-výzkumných projektech budou spolupracovat odborníci z Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravy i lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava.

Vybudování špičkově vybaveného pracoviště přijde na 1, 8 miliard korun. Financováno by mělo být na základě výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace (JFT) Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci evropského plánu obnovy Next Generation EU.


Zájem o lékařskou fakultu roste i díky jejímu novému Simulačnímu centru. Autor: Václav Čajka
Zájem o lékařskou fakultu roste i díky jejímu novému Simulačnímu centru. Autor: Václav Čajka


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2023