Ohlédnutí za slavnostním zasedáním Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má za sebou historicky první slavnostní zasedání Vědecké rady. Výjimečná událost se uskutečnila ve středu 5. října od 13.00 hodin v nově rekonstruovaných prostorách Dům kultury Poklad.

Vědecká rada rozdala celkem osmnáct medailí a diplomů za přínos pro rozvoj Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Mimo jiné také ocenila autory nejlepších publikací za rok 2020 a 2021. Slavnostní akce se zúčastnili také studenti letošní Studentské vědecké konference, jejímž vítězům veřejně pogratuloval děkan fakulty Rastislav Maďar a předal jim ocenění a čestná uznání.

Slavnostní atmosféru podtrhl i fantastický hudební doprovodný program kolegů z Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, doc. MgA. Elišky NovotnéMgr. Lukáše Michela, ArtD.

Uspořádání Slavnostní Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity je jeden z řady dílčích kroků, kterými chce fakulta posílit rozvoj v oblasti vědy a výzkumu. Před dvěma lety vznikl pod vedením děkana lékařské fakulty Rastislava Maďara ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava plán rozvoje vědecké činnosti, který si klade za cíl vytvořit v Ostravě atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny. Hlavní prioritou je motivovat studenty, absolventy i akademiky k vědecké činnosti, a také přilákat špičkové vědecké pracovníky zvenčí. Za tímto účelem vznikl i projekt LERCO, jehož cílem je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů.

S cílem zvýšit samostatnou vědeckou aktivitu studentů fakulta navýšila také finanční podporu Studentské vědecké odborné činnosti a Studentské vědecké konferenci, kam se mohou studenti každoročně hlásit se svými vědeckými projekty. Jejich nejlepší práce byly letos i poprvé veřejně oceněny právě na letošním slavnostním zasedání.


Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty
Slavnostní zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2022