Úvodní slovo děkana k zahájení nového Akademického roku 2022/2023

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

oslovuji Vás na začátku nového Akademického roku 2022/2023, abych Vám popřál nejen úspěšný start, ale i celý jeho průběh. Věřím, že se na nové výzvy těšíte. Zejména bych rád přivítal studenty prvních ročníků všech studijních programů. Pro Vás to bude změna největší. Abyste se vyhnuli zbytečným stresům ve zkouškovém období a frustraci z nutnosti absolvovat opakované termíny, bude nutné studovat a připravovat se průběžně hned od začátku. To už dobře znají studenti posledních ročníků, kterým přeji, aby se k vytouženému diplomu dostali v co nejkratší době a bez zbytečných komplikací.

Úvodní slovo děkana k zahájení nového Akademického roku 2022/2023

Již první měsíc zimního semestru přinese několik slavnostních událostí. Ve středu 5. října proběhne v odpoledních hodinách Slavnostní zasedání vědecké rady v Domě kultury Poklad, které bude otevřené pro širokou akademickou veřejnost. Budeme zde rekapitulovat předchozí 2 roky vývoje na naší lékařské fakultě a oceníme nové docenty, profesory i další osobnosti. Budu rád, když se této slavnostní události, první svého druhu na naší fakultě, zúčastníte i Vy osobně. Následně 10. října slavnostně otevřeme nové Simulační centrum (Cvičnou nemocnici) SIMLEK, které se nachází v budově našeho bývalého děkanátu. Tím se zařadíme mezi moderní lékařské fakulty, které tímto způsobem zlepšují kvalitu praktické výuky a poskytuj možnosti opakovaného nácviku různých výkonů pro studenty, mladé, ale i ty zkušené lékaře i pro různé nelékařské zdravotnické obory. Sled akademických událostí poté vyvrcholí slavnostní Promocí a Imatrikulací 12. října.

Nový Akademický rok přinese i změny v areálu naší fakulty na Syllabově 19. Už brzy by měla začít výstavba budovy nového děkanátu v místech, kde teď stojí modrá budova ZW. A v příštím roce budou dál probíhat přípravy výstavby budovy nového vědeckého centra LERCO. Stavební úpravy však budou probíhat i ve fakultní nemocnici. Ze začátku se nejvíc projeví a zasáhnou i do praktické výuky v rámci rekonstrukce monobloku. Půjde o výměnu oken, odstranění balkonů a zateplení největší budovy pro hospitalizované pacienty. V souvislosti s tím předem děkuji za Vaše pochopení a trpělivost, rekonstrukce je po desítkách let nezbytná a bude probíhat za chodu nemocnice i výuky našich studentů. Výsledek však přinese větší komfort pro pacienty i personál.

Společně se všemi pedagogy a dalšími kolegy se budeme snažit, aby se naše fakulta za další rok posunula o další velký krok dál, zvýšila svou kvalitu i atraktivitu pro studenty. Věřím, že se nám podaří splnit všechny stanovené cíle a že budeme společně pracovat v harmonickém prostředí ve vzájemné synergii a pozitivní atmosféře.

Přeji Vám všem hodně zdaru a budu se těšit na setkání v rámci různých oficiálních i neoficiálních příležitostí.

Rastislav Maďar
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2022