Lékařská fakulta Ostravské univerzity se dohodla na užší spolupráci s krajskou nemocnicí v Karviné

Úspěšný projekt, na kterém spolupracovali rovněž studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity, s názvem srovnávací studie antigenních testů, dal základ dlouhodobé a těsnější spolupráci mezi Lékařskou fakultou OU a Nemocnicí s poliklinikou Karviná Ráj. Výsledky této studie byly publikovány i v odborném zahraničním impaktovaném tisku.

V pondělí odpoledne, za účasti děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS, ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., Ing. Iva Žolnerčíka a náměstka pro léčebnou péči, MUDr. Miroslava Homzy, Ph.D., MBA byla podepsaná rámcová smlouva o spolupráci mezi oběma institucemi. Cílem této spolupráce je navázat oboustranně užší vztahy mezi klinickými obory a oddělením vědy a výzkumu nemocnice Karviná Ráj s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Takto koncipovaný rámec spolupráce umožní zapojení studentů Lékařské fakulty do přípravy a také operativní spolupráci na společných vědeckovýzkumných projektech.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS po podpisu smlouvy sděluje: „Naše fakulta hledá nové formy spolupráce a vzájemné synergické aktivity s významnými poskytovali zdravotní péče. Tato dohoda otevírá dveře k oboustranně výhodné spolupráci, která přispěje k rozvoji obou institucí a současně ke zlepšení vědy, výuky a tím následně i péče o pacienty.“

„I nemocnice regionálního typu může být pro budoucí studenty lékařských i nelékařských oborů zajímavým pracovištěm. Naše nemocnice disponuje několika pracovišti nadregionálního významu a jsme přesvědčeni, že máme všem studentům lékařské fakulty, co nabídnout,“ říká ředitel NsP Karviná-Ráj, Ing. Ivo Žolnerčík.

„Přednáším na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v podstatě od jejích počátků. Jsem přesvědčen, že studenti lékařské fakulty potřebují do praxe na klinických pracovištích, aby navnímali medicínu se všemi jejími krásami i úskalími. Naše klinická pracoviště umožní studentům Lékařské fakulty mnohem užší kontakt s pacientem a bližší seznámení se s odbornými dovednostmi jednotlivých pracovišť. Umožníme studentům pracovat na vědeckých projektech, které již nyní v nemocnici běží, nebo se připravují. Současně vítáme participaci na vědeckých projektech Lékařské fakulty, které již nyní realizujeme na našich pracovištích. Pro studenty Lékařské fakulty máme připravený zajímavý stipendijní program a jsme připraveni vyhovět jejich potřebám stáží ve vybraných oborech,“ dodává náměstek léčebné péče, MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA.

Podpis smlouvy


Odkazy na prezentace výsledků srovnávacích studií antigenních testů:


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 06. 2021