Lékařská fakulta Ostravské univerzity má vlastního ombudsmana

Lékařská fakulta má vlastního ombudsmana. Do role veřejného ochránce práv jmenoval tento týden děkan fakulty Rastislav Maďar doktorku Ilonu Plevovou. Obracet se na ni s případnými stížnostmi i prosbami o radu mohou nejen studenti, ale i zaměstnanci lékařské fakulty.

„Ombudsman bude alternativou propojení vedení lékařské fakulty se studenty a akademickými i neakademickými zaměstnanci. Ne všichni se chtějí v komplikované situaci hned obracet na nejvyšší představitele fakulty nebo příslušné oddělení děkanátu,“ vysvětluje děkan Rastislav Maďar, proč se rozhodl na fakultě stanovit novou funkci ombudsmana.

Veřejný ochránce práv bude příjemcem stížností, pochval i podnětů. „Komunikací s vedením fakulty bude zajišťovat co nejrychlejší řešení problémů, prevenci jejich eskalace, podporovat pozitivní aspekty fungování fakulty a usnadňovat komunikaci,“ upřesňuje děkan.

Paní doktorka Ilona Plevová již několik let v rámci odborové organizace na Ostravské univerzitě v zásadě roli ochránce práv se svými kolegy v rovině pracovně-právní zastává, byť jen s omezenými pravomocemi. „Pozice ombudsmana ji umožní rozšířit své působení na další zaměstnance lékařské fakulty a rovněž na studenty. Očekáváme, že se na ni zaměstnanci i studenti budou obracet v situacích, které nedokáží sami vyřešit, popřípadě když budou mít obavu s problémem osobně vystoupit,“ uzavírá děkan.

Novou ombudsmanku lze kontaktovat na e-mailové adrese: .


Ombudsmanka dr. Ilona Plevová

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 04. 2021