Na lékařské fakultě vzniká odborná mezirezortní platforma, zaměří se na přenos vědeckých poznatků do praxe

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dnes podepsala smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Společenstvím průmyslových podniků. Na základě podepsané smlouvy vznikne odborná platforma, která se v budoucnu zaměří na přenos nově získaných poznatků, vědeckých výstupů a technologií lékařské fakulty do praxe.

Smlouvu o spolupráci dnes podepsal děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar společně s předsedou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Janem Březinou, ředitelem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúzem Máchou a předsedou Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Janem Skipalou.

Podepsané subjekty se budou podílet na  vytvoření společné odborné platformy Konsorcium pro přenos poznatků a technologií LF OU (dále jen „Konsorcium“).

„Konsorcium bude spolupracovat s Centrem pro transfer a technologie Ostravské univerzity a poskytovat jednotlivým pracovištím a vědeckým odborným týmům naší lékařské fakulty informace týkající se možností přenosu vědeckých výstupů do praxe,“ uvedl děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar s tím, že konsorcium bude zároveň aktivně propojovat akademické oblasti s hospodářskou sférou včetně průmyslu. „Činností Konsorcia bude také posouzení možnosti komerčního využití výstupů z vědeckovýzkumné činnosti, u nichž je předpoklad aplikace do praxe,“ doplnil děkan ostravské lékařské fakulty.

Náplní spolupráce podle podepsané smlouvy bude rovněž propagace a prezentace lékařské fakulty vůči externím subjektům. „Podepsaná smlouva také umožní studentům fakulty možnost odborných stáží v rámci transferu biomedicinských technologií a poznatků do praxe,“ konstatoval Jan Skipala zastupující ve vztahu k lékařské fakultě všechny tři podepsané subjekty z hospodářské, průmyslové a rozvojové sféry. „Hospodářská komora sdružuje 670 firem z našeho regionu, a to přináší značný potenciál pro vzájemnou spolupráci,“ doplnil ho předseda Hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Jan Březina.

„Lékařskou fakultu, znovuobnovení její akreditace v oboru všeobecného lékařství, její další profesionální rozvoj a zejména její odborně připravené absolventy pro výkon kvalitního provozu zdravotnických zařízení náš kraj nanejvýš naléhavě potřebuje. Naším společným prioritním zájmem je, aby její absolventi zůstali po studiu v našem regionu a profesně se uplatnili zejména na trhu práce našeho kraje,“ uzavřel ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Radúz Mácha.


Na lékařské fakultě vzniká odborná mezirezortní platforma, zaměří se na přenos vědeckých poznatků do praxeNa lékařské fakultě vzniká odborná mezirezortní platforma, zaměří se na přenos vědeckých poznatků do praxe

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2021