Lékařská fakulta hledá budoucí radiologické asistenty, přihlášky ke studiu přijímá až do poloviny května!

Bez diagnostiky by byla dnešní medicína na holičkách. Také z tohoto důvodu je program Radiologická asistence velmi perspektivní. Díky neustále stoupajícímu počtu diagnostických přístrojů ve zdravotnických zařízeních tak nabízí studium oboru téměř stoprocentní jistotu pracovního uplatnění. Lékařská fakulta Ostravské univerzity úspěšně obhájila akreditaci tohoto bakalářského programu a pro příští akademický rok přijme celkem 20 nových studentů. Přihlášky je možné posílat až do 16. května.

Radiologičtí asistenti mají široké spektrum možností, kde se mohou v rámci praxe uplatnit. „Každý absolvent si tak může vybrat oblast, která mu je blízká a bude ho pracovně naplňovat. Ať už to bude v oblasti pracovišť radiologie, nukleární medicíny nebo radioterapie. Pracovat mohou prakticky kdekoliv. Na klinikách, odděleních a vysoká poptávka po radiologických asistentech je i ze strany soukromého sektoru,“ říká proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Lékařské fakulty Ostravské univerzity Ivona Závacká.

Studijní program radiologická asistence se jako jediný zaměřuje na studium znalostí radiologické ochrany při aplikaci ionizujícího záření v oblasti medicíny. Absolventi studia se tak stanou odborníky pro zobrazování a léčebné metody v radiologii a budou tak nezastupitelnou součástí ošetřovatelského procesu při léčbě pacienta. „Součástí studia je semestrální i individuální praxe. Během studia tak naučíme studenty ovládat všechny běžné a v klinické praxi dostupné radiologické přístroje,“ vysvětluje zástupce Ústavu zobrazovacích metod Michaela Pomaki.

Přijímací zkoušky jsou písemné. Zaměřují se na znalosti z biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá osnovám středních škol. Studium programu trvá celkem šest semestrů. „První dva semestry jsou zaměřeny na studium teorie zejména z oblasti fyziky a biologie. Následující čtyři semestry jsou pak o učení se praktickým dovednostem, nezbytným pro zvládnutí profese radiologického asistenta,“ dodává Michaela Pomaki.

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení - Radiologická asistence


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2021