Národní akreditační úřad obnovil akreditační řízení k programu Všeobecné lékařství

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Národní akreditační úřad obnovil akreditační řízení o udělení akreditace k magisterskému programu Všeobecné lékařství. Vedení fakulty dokončilo definitivní úpravy a prostřednictvím Ostravské univerzity zaslalo upravený akreditační spis k novému posouzení. V následujících měsících by měl Národní akreditační úřad o udělení akreditace rozhodnout. „Pevně doufám, že všechny provedené změny a současně nastavení dlouhodobého systému povedou k získání akreditace studijního programu Všeobecné lékařství. Pokud akreditaci získáme, počítáme s nástupem mediků do prvního ročníku od letošního září,“ doplňuje děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Na úpravách akreditačního spisu pracovala fakulta v úzké spolupráci s univerzitou i fakultní nemocnicí. Jedním z hlavních pilířů spolupráce bylo i personální posílení fakulty. LF OU s FNO uzavřely novou rámcovou smlouvu o spolupráci, díky které došlo k účelnému propojení organizační struktury obou institucí, které zároveň přijaly řadu dalších systémových opatření, jež by měly garantovat požadovanou kvalitu akademiků a její udržitelnost. V uplynulých měsících zároveň nastoupila do FN Ostrava řada respektovaných lékařů, kteří mají bohaté pedagogické i vědecko-výzkumné zkušenosti.

K velkému pokroku došlo také v oblasti vědy a výzkumu. Během minulých měsíců vzniklo na fakultě nové vědeckovýzkumné Centrum zdravotnického výzkumu, které bylo zakomponováno i do Statutu LF OU. Toto centrum sdružuje vědeckovýzkumné týmy jednotlivých oblastí zdravotnického výzkumu k dosažení maximální excelence a konkurenceschopnosti vědeckovýzkumné činnosti a mezioborové spolupráce. K motivaci k vědecké činnosti jistě přispějí i granty pro nové vědce a vědecké týmy, které vypsala LF OU společně s FNO na začátku tohoto roku. „Naším cílem je v budoucnu nejen výchova vlastních doktorandů, docentů a profesorů, ale také přivedení špičkových vědeckých týmů,“ uzavírá děkan Rastislav Maďar.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2021