Akademický senát ocenil práci na inovaci akreditačního spisu

Začátek roku se nese hlavně ve znamení posledních úprav akreditačního spisu k oboru Všeobecné lékařství. Jsme proto nesmírně rádi, že jako vedení fakulty máme plnou důvěru akademického senátu, který při svém posledním zasedání jednomyslně přijal následující usnesení:

AS LF OU bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy akreditačního spisu SP všeobecné lékařství a harmonogram jeho odeslání v rámci termínů přerušeného řízení. AS LF OU oceňuje práci, která byla při inovaci spisu udělána, a akceptuje prezentované změny jako vhodné řešení, zejména pak návrhy vedoucí k nastavení dalšího vývoje tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost vzniku okolností, které byly ze strany NAÚ negativně hodnoceny.

Už v říjnu vytvořilo vedení lékařské fakulty, Fakultní nemocnice v Ostravě a Ostravské univerzity pracovní skupinu, která systematicky řešila připomínky hodnotící komise Národního akreditačního úřadu. Jedním ze zásadních pilířů vzájemné spolupráce bylo přitom posílení vědecké činnosti. „Fakulta by měla směřovat k tomu, aby byla v budoucnu schopná v co největším počtu programů produkovat nejen doktorandy, ale i vlastní docenty a profesory. Osobně chci významně podporovat vědu a výzkum, i z hlediska finanční motivace, je důležité propojovat týmy různých fakultních pracovišť, převážně teoretické obory navázat na klinické. Bude potřebné usilovat o významné grantové dotace na přilákání dalších vědeckých týmů,“ vysvětlil už dříve děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar s tím, že právě na posílení vědecké činnosti všechny instituce od podzimu usilovně pracují.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2021