Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Novoroční pozdrav děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

do nového roku vstupujeme v náročné pandemické situaci s vysokým reprodukčním číslem a značnou pozitivitou testů při stále vysoké incidenci, která signalizuje, že v následujícím období nastane dosud největší tlak na lůžkovou, především intenzivní, péči. Bude pokračovat velké vypětí mnoha zdravotníků a dalších aktivních účastníků stávajícího boje proti novému koronaviru, a to včetně studentů, kteří se dál snaží dobrovolně pomáhat. Všem za to patří velké díky!

Současně však jako děkan věřím, že bude možné najít rovnováhu mezi výpomocí zdravotnickým a sociálním zařízením i hygienickým stanicím, a souběžným plněním studijních závazků. I to je totiž pro budoucnost zdravotnictví velmi důležité. Pokud by stávající praxe umísťování studentů medicíny a dalších zdravotnických oborů na méně kvalifikované pozice přinesla jejich pozdější nástup do praxe následkem odloženého plnění všech nezbytných podmínek k ukončení studia, znamenalo by to nakonec víc škody než užitku. A nejvíce by tím utrpěla právě péče o pacienty. Nekvalifikovanou pomoc ve zdravotnických zařízeních mohou vykonávat i jiné části širokého spektra společnosti. V dnešním prohlášení jsme se proto za Asociaci děkanů Lékařských fakult ČR vyslovili jednoznačně proti povinnému nasazování studentů lékařských fakult a naopak podpořili dobrovolný rozměr jejich pomoci za férových podmínek. Aktuálně pomáhá v ČR více než tisíc studentů lékařských fakult a další se ještě znovu zapojí. Můžeme na ně být právem hrdí!

Naší lékařskou fakultu čeká v lednu finalizace úprav akreditačního spisu a obnovení akreditačního řízení studijního programu Všeobecné lékařství. Je to pro nás všechny velmi náročné období, které nás, pevně v to věřím, ještě více semkne. Náročným výzvám musíme čelit společným úsilím, které však začíná u každého individuálně. Naše lékařská fakulta bude úspěšná tehdy, když pro ni bude chtít každý z nás vydat ze sebe to nejlepší a vytvoříme v tom pozitivní synergii.

Rád bych Vám popřál vše nejlepší v novém roce, hodně štěstí, úspěchů a především pevné zdraví, které budeme potřebovat nejen v následujících kritických týdnech.

Rastislav Maďar
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2021

facebook
instagram
twitter
rss
social hub