Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Pozdrav děkana Lékařské fakulty OU

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

dovoluji si Vás pozdravit alespoň touto cestou, neboť není možné na úvod mého funkčního období svolat akademickou obec.

Pandemie nového koronaviru nás jako lidskou společnost i odbornou veřejnost nadále konfrontuje se situací, která je bezprecedentní za minimálně posledních 100 let a ještě zdaleka není u konce. Naši zaměstnanci a studenti pomáhají lidem v situacích, kdy jsou na místě i obavy o své životy a životy svých nejbližších. I to je však součástí práce zdravotníka. Je přitom nepochybné, že největší zátěž naše zdravotnictví stále jen čeká.

Rád bych ocenil a poděkoval všem z Vás, kteří pomáháte, ať už v první linii nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Jsme pyšní na naše studenty různých studijních programů, z nichž někteří jsou v boji s pandemií aktivní již od jara.

Naplno se teď ukazuje tzv. třetí role vysokého školství, vedle výuky a vědy je to přínos pro společnost, obzvláště významně viditelný u zdravotnických oborů.

O opatřeních vydaných vládou nemá smysl nyní polemizovat, teď není čas na jejich zpochybňování. Nejen v pracovním, ale i v soukromém životě musíme jít příkladem ostatním. Vlak jede příliš rychle, ale účinnou rychle fungující brzdu bohužel už teď k dispozici nemáme.

Každá krize je současně příležitostí ke změně k lepšímu, musíme však nejdříve ochránit co nejvíce lidských životů, ať už se zapojíte na kterékoliv úrovni tohoto procesu. To je teď jasnou prioritou. Ze stávající kritické situace můžeme vyjít jako společnost ještě silnější a připravenější na případnou další velkou epidemii či pandemii, která může být ještě intenzivnější. Naše aktuální zkušenosti a poučení z pandemických vln nás mohou v budoucnu ochránit před těmi nejhoršími následky.

Všichni už se nepochybně těšíme, až se život vrátí do „standardních kolejí“, i když v takové formě jako před pandemií to nebude ještě dlouhou dobu, pokud vůbec. S tím si však na naší lékařské fakultě určitě poradíme. Důležité je, abychom nejen teď ale i následně všichni táhli za jeden provaz a soustředili se společně na hlavní cíle.

Závěrem Vám ještě jednou děkuji za pomoc lidem i institucím v této nelehké době a přeji Vám pevné zdraví nejen s ohledem na koronavirus a jeho bezprostřední hrozbu.


Rastislav Maďar
děkan Lékařské fakulty OU


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 10. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub