Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Vyjádření děkana Lékařské fakulty OU doc. MUDr. Arnošta Martínka CSc. k hodnotící zprávě komise NAU

Vedení lékařské fakulty se podrobně seznámilo s obsahem zprávy hodnotící komise, která nedoporučuje Lékařské fakultě Ostravské univerzity udělit akreditaci oboru Všeobecné lékařství. Přesto nadále věříme, že se nám i přes návrh hodnotící komise podaří akreditaci získat. V posledních dnech usilovně pracujeme na odstranění vytýkaných nedostatků, nicméně považuji za důležité upozornit na skutečnost, že s několika vytýkanými nedostatky nesouhlasíme a budeme se je snažit posuzovatelům více vysvětlit.

To, že nám bude vytýkán nedostatek odborníků s hodností docentů a profesorů a jejich nedostatečné personální zajištění mezi fakultou a fakultní nemocnicí, jsme do jisté míry předpokládali. V některých oborech je ale situace opravdu složitá v celé republice a najít optimální garanty je téměř nadlidským úkolem. Nedostatek odborníků s potřebnou habilitací je v podstatě jediný důvod, proč komise doporučuje akreditaci neudělit, ve všech ostatních ohledech fakulta všechny podmínky pro udělení akreditace splňuje. Bohužel lékařská fakulta je v posledních letech v nezáviděníhodné situaci. Ve vedení lékařské fakulty se vystřídalo za posledních 10 let několik děkanů a ve vedení ostravské fakultní nemocnice zase několik ředitelů. To vše do značné míry příchod nových odborníků s potřebnou habilitací nebo profesorským řízením dlouhodobě komplikuje. Přesto s panem ředitelem Havrlantem, potažmo celým vedením nemocnice a fakulty, usilovně na zlepšení personální situace pracujeme. Také si nesmírně vážím toho, že za mnou přichází další kolegové z lékařské fakulty s nabídkou pomoci, například pan docent Rastislav Maďar.

Fakulta má navíc také své první absolventy s doktorandskými tituly a úspěšně obhájenými habilitacemi. Další habilitace nás čekají na podzim. Pevně věřím, že se nám proto nakonec podaří akreditaci získat, Moravskoslezský kraj svoji fakultu potřebuje.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub