Podpora zdravotnickým zařízením

V souvislosti s šířením koronavirové infekce v ČR a s přijetím následných protiepidemických opatření budou pravděpodobně zdravotnická zařízení personálně oslabená režimem karantény nebo ošetřováním člena rodiny. Obrátí-li se vedení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na Lékařskou fakultu OU s žádostí o pomoc studentů, budou tito neprodleně o uvedené žádosti informováni.

Kontakty za LF OU dle případné požadované náplně pracovní činnosti studentů:
Veřejné zdravotnictvídoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.; Ing. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M.
Ošetřovatelstvíprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.; doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Porodní asistencePhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.
Všeobecné lékařstvíMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Zdravotnické záchranářstvíPhDr. Pavlína Štěpánová

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 03. 2020