Lékařská fakulta Ostravské univerzity nebude mít omezenou akreditaci, Národní akreditační úřad zastavil správní řízení

Ostrava / 24. 01. 2020

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nebude mít omezenou stávající platnou akreditaci oboru Všeobecné lékařství. Národní akreditační úřad zastavil správní řízení, které zahájil loni v létě. Rozhodnutí úřad učinil na základě definitivní zprávy hodnotící komise, která provedla v loňském roce audit přijímacích zkoušek, na jehož základě konstatovala, že ostravská lékařská fakulta většinu nedostatků při přijímání uchazečů odstranila a napravila.

„Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu samozřejmě vítáme, je to skvělá zpráva. Lékařská fakulta udělala v loňském roce řadu opatření, na jejichž základě postupně odstranila vytýkané nedostatky předchozího auditu a jsem rád, že tuto skutečnost potvrdila i hodnotící komise akreditačního úřadu,“ říká pověřený děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Václav Procházka.

Národní akreditační úřad zahájil řízení o omezení akreditace loni v létě na základě interního auditu kontrolorů Národního akreditačního úřadu. Lékařská fakulta však ještě před zahájením tohoto řízení přijala řadu nápravných opatření a upravila podmínky pro přijímání studentů ke studiu medicíny, ale i ostatních zdravotnických oborů. V akademickém roce 2019/2020 přijímala studenty už podle nových pravidel v souladu s opatřením děkana LF OU a v souladu s opatřením rektora Ostravské univerzity i z poučení z námitek protokolu o kontrole Národního akreditačního úřadu. „V rámci přijímání uchazečů jsme oslovili původně nepřijaté studenty výhradně podle pořadí, v jakém se umístili. Oslovili jsme také uchazeče, kteří si žádost o odvolání vůbec nepodali obdobně, jako v minulých letech. U všech jsme tato rozhodnutí také písemně zaevidovali do jejich spisů,“ popisuje proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. Fakulta zřídila pro přijímání studentů také speciální přijímací komise pro každý studijní obor i fakultní komisi v rámci odvolacího řízení a výrazně pozměnila také výroková rozhodnutí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se zde ročně hlásí přes tisíc zájemců. Studium na lékařské fakultě doposud úspěšně ukončilo už 281 lékařů. A zatímco ještě před pár lety chtělo zůstat v ostravském regionu zhruba deset procent „čerstvých“ lékařů, podle posledního průzkumu chce nyní téměř 80 procent absolventů ostravské lékařské fakulty zůstat právě v Moravskoslezském kraji. V roce 2018 fakulta zahájila výuku v angličtině, díky čemuž se také otevřela zahraničním studentům. Fakulta má před sebou také řadu významných projektů. V srpnu letošního roku se pustí například do výstavby cvičné nemocnice za téměř čtvrt miliardy korun, která v areálu fakulty vznikne rekonstrukcí budovy děkanátu.