Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Konference na LF o problémech veřejného zdravotnictví

Odborníci ze tří zemí jednali na LF OU o globálních problémech ochrany veřejného zdraví.

Ve dnech 31.10. a 1.11.2019 se na akademické půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity konal další ročník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem „Globální problémy veřejného zdravotnictví 2019“. Akce byla organizovaná Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Veřejné zdravotnictví zahrnuje velké množství různorodých oblastí, které spojuje snaha o ochranu zdraví populace. Pestrostí témat jednotlivých sekcí to dokládal i odborný program konference. Zúčastnilo se jí široké spektrum odborníků, díky čemu bylo možné sestavit zajímavý program pro všechny, kteří se tomuto oboru zaměřenému prioritně na populaci, avšak přínosnému pro každého individuálního jedince, rozhodli věnovat profesně.

Po slavnostním otevření konferenci bylo předáno ocenění „Za významný přínos rozvoji Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU“ prof. MUDr. Zdeňkovi Jirákovi, CSc., který se tak stal celkově jejím třetím laureátem. Na následující plenární přednášku přednosty Kliniky infekčních nemocí FN Ostrava doc. MUDr. Luďka Rožnovského, CSc. na téma invazivních meningokokových infekcí navázala diskuze s pacientkou Terezou Bártovou, kterou meningokok připravil o obě dolní končetiny, články prstů i obě ledviny. Přesto se neúnavně angažuje v oblasti správné komunikace ve zdravotnictví a v propagaci prevence této i dalších nemocí preventabilních očkováním.

Potěšující byla aktivní účast studentů a úspěšných absolventů Ochrany veřejného zdraví, kterým byla věnována konferenční sekce číslo jedna. Potvrdilo se, že snaha nás pedagogů je smysluplná, a že v podobě jejich přínosu oboru přesáhne náš odkaz trvání naší vlastní profesní kariéry. Už teď se formou peer setkání pořádaných naším ústavem podílejí absolventi na formování stávajících studentů oboru Ochrana veřejného zdraví. Sekce číslo dvě konference byla věnována významu lékařů primární péče v prevenci infekčních i neinfekčních chorobných stavů. Jejich spolupráce s akademickým a vědeckým prostředím může být přínosná pro obě strany, především však pro cíl našeho společného snažení – stávající nebo potenciální pacienty. Sekce číslo tři se zabývala klimatickými změnami, kontaminací ovzduší a ve své druhé části různorodými tématy, jejichž pestrost se odrážela i v zaměření 19 přihlášených posterů. Paralelní součástí konference byl i praktický workshop na téma Diagnostika a léčba benigního polohového paroxysmálního vertiga.

Děkujeme všem členům organizačního výboru, včetně technických pracovníků, přednášejícím i autorům posterů. Velké díky patří i tradičním partnerům této akce. Věříme, že pro účastníky byla letošní konference přínosem po odborné i neformální stránce, a cestu na naši lékařskou fakultu si najdou i v průběhu konference organizované v příštím roce.

Obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2019

facebook
rss
social hub