Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Konference Využití jógy ve zdravotnictví se těšila velkému zájmu

Více než 130 účastníků z řad studentů, lékařů, zdravotníků i veřejnosti přijalo v sobotu 6. dubna 2019 pozvání na odbornou konferenci „Využití jógy ve zdravotnictví“ pořádanou Ústavem rehabilitace LF v Ostravě ve spolupráci s Českým svazem Jóga v denním životě. Potvrdilo se, že využití jógy jako léčebné metody má ve zdravotnictví své místo.

Konference byla věnována památce Mgr. Květoslavy Hučalové, vynikající fyzioterapeutce a propagátorce jógy a systému Jóga v denním životě. Na lékařské fakultě pracovala jako odborná vyučující.

V zaplněné posluchárně se postupně vystřídalo 12 přednášejících ze zdravotnických zařízení a vysokých škol České republiky a Slovenska.

„Jsem velmi rád, že se naše konference setkala s velkým zájmem odborníků i veřejnosti. Pozvání přednášet přijaly takové kapacity jako mezinárodně uznávaný spondylochirurg, doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno. Věnoval se tématu pohyb a jeho řízení z pohledu jógy a praktickému využití systému Jóga v denním životě,“ vyjádřil svou spokojenost za organizátory vedoucí Ústavu rehabilitace doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Velmi precizní analýzu vlivu jógových cvičení na zdraví seniorů představila prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. z VŠTVS PALESTRA Praha ve svém příspěvku Analýza změn rovnováhy seniorů 65+ v rámci projektu GAČR ID17-25710S.

V obsáhlém programu konference bylo dále prezentováno využití jógy v gynekologii a porodnictví, jóga jako prevence a terapie Alzheimerovy nemoci, jóga v kardiorehabilitaci, v onkologii, v psychosomatice, ve fyzioterapii a další.

Inspirujícím bodem konference se ukázalo být i občerstvení. Špičkový catering zajistila ostravská veganská restaurace Black Kale, která své veganské speciality servírovala v ekologicky rozložitelných obalech.

Poděkování za zdárný průběh konference a vytvoření tvůrčí a inspirativní atmosféry patří všem účastníkům, přednášejícím, restauraci Black Kale a pracovníkům z Lékařské fakulty v Ostravě. Za finanční podporu děkujeme zejména spolku Jóga v denním životě Zlín a firmě Johnson&Johnson.

Za organizátory Mgr. Monika Janoštíková


Konference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictvíKonference Využití jógy ve zdravotnictví

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 04. 2019

facebook
rss
social hub