OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Certifikovaný kurz Závratě - diagnostika a rehabilitace

Vstupní požadavky na cílovou skupinu, oblast vzdělání:

Podmínkou k zařazení do kurzu je dokončené středoškolské nebo vysokoškolské bakalářské vzdělání, kdy absolvent má přiznanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a zároveň jsou držiteli platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle Zákona č.96/2004 Sb.) v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie.

Kurz je ukončen znalostním testem a praktickou zkouškou. Absolventi získají certifikáty.


Termín kurzu:

11. – 13.9. 2019

Místo konání kurzu:

Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy
Opavská 6233/20A
708 00 Ostrava – Poruba


Počet účastníků je limitován na 25 osob.

Přihlášky elektronicky.
Přihlašování na kurz probíhá elektronicky přes e-přihlášku.

(Cesta k přihlášení: online formulář e-přihlášky - zadáte své iniciály, fakultu (FZS – Lékařská fakulta) – vyberete – CŽV _LF_(Z_LF) Jesenius LF 05 - kliknete na šipku vybrat- dostanete se do 2. Kroku podání přihlášky pokračujete pro dokončení přihlášky)
Přihlašování bude ukončeno 30.8. 2019.

V případě Vašich dotazů k přihlašování, kontakt: na telefonním čísle 597 09 1503.

Cena kurzu: 7000,- Kč
Cena kurzu zahrnuje: účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách, obědy.


Program kurzu Závratě diagnostika a rehabilitace

Program:
11. září 2019
7:30 - 8:15 hod.Úvodní slovo (E. Mrázková)
8:15 - 9:45 hod.Teoretická východiska: struktura a funkce rovnovážného aparátu
Anatomie a fyziologie sluchově-rovnovážného ústrojí, zrakového ústrojí, pohybového aparátu a vestibulární dráhy (E. Záthurecký)
9:45 - 10:15 hod.Přestávka na kávu
10:15 - 11:30 hod.Vyšetření vestibulárního aparátu: Anamnéza a klinické vyšetření, stupně klinické závažnosti závrativých stavů (E. Záthurecký)
11:30 - 13:00 hod.Objektivní vyšetření závrati
Videonystagmografie, vHIT, VEMP, Posturometrie (J. Šichnárek)
13:00 - 13:45 hod.Oběd
13:45 - 16:30 hod.Praktická část I:
Klinické vyšetření závrati, BPPV
(E. Záthurecký, E. Mrázková, J. Vyskotová, J. Šichnárek)
18:30 hod.Společenský večer: hotel Třebovický mlýn (pro zájemce, 250,- Kč)
 
12. září 2019
7:30 - 10:00 hod.Diagnostika a diferenciální diagnostika závrati: Vestibulární syndrom periferní, centrální, BPPV, vestibulární migréna, Vestibulární schwannom, multifaktoriální a multisenzorické vertigo. Demonstrace kazuistik (anamnéza, příznaky, interpretace posturometrie, videonystagmografie, vHITu, VEMPů) - diferenciálně diagnostická rozvaha frekventantů (E. Mrázková)
10:00 - 10:15 hod.Přestávka na kávu
10:15 - 13:15 hod.Fyzioterapeutické možnosti léčby nemocných s poruchami rovnováhy (J. Vyskotová)
Multidisciplinární péče o nemocné se závratí (E. Mrázková)
13:15 - 14:00 hod.Oběd
13:45 - 16:30 hod.Praktická část II
 
13. září 2019
8:00 - 11:00 hod.Praktická část III
Praktická část II-III bude probíhat ve skupinách u jednotlivých vyšetřovacích jednotek: Posturometrie, Videonystagmografie, vHIT ,VEMP. Fyzioterapie u periferního a centrálního vestibulárního syndromu, u vertiga multisenzorického a multifaktoriálního na pracovišti fyzioterapeutů.
11:00 - 11:30 hod.Oběd
11:30 - 12:30 hod.Test znalostí
12:30 - 14:30 hod.Praktická zkouška

Odborný garant:

MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.


Lektoři pro teoretickou a praktickou část:

MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., MUDr. Evald Záthurecký, Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Mgr. Jakub Šichnárek.


Možnost ubytování:

Ubytování: hotel Třebovický mlýn, Na Heleně 5004/2, 722 00 Ostrava Třebovice,
telefon: +420 733 739 168, trebovickymlyn@seznam.cz, www.trebovickymlyn.cz. Z nádraží Ostrava Svinov hotel zajišťuje transfer do místa ubytování. Cena 1-lůžkového pokoje 900Kč/noc. Rezervaci v hotelu nutno potvrdit do 15. 8. 2019 heslo pro ubytování „Závratě“.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2019

facebook
rss
social hub