OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Reakce Lékařské fakulty OU na dnešní článek Lidových novin

Vedení Lékařské fakulty OU považuje dnešní informace zveřejněné Lidovými novinami (20. 11. 2018) za tendenční. Článek obsahuje nejen zavádějící, ale věcně nesouvisející informace a jeho jediným cílem, včetně nadpisu, je poškodit dobrou pověst a jméno Lékařské fakulty i Ostravské univerzity.

Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu OU probíhalo jakkoliv nestandardně. Všichni studenti byli vždy přijati v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a dále vnitřními předpisy OU a LF OU. Přesto necháme uvedené údaje v článku prověřit a výsledky šetření předáme rektorovi Ostravské univerzity.

O tom, že jde jen o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení fakultní nemocnice, svědčí fakt, že i sám redaktor Lidových novin uvedl při komunikaci s lékařskou fakultou před tvorbou vlastního článku, že má „své zdroje“ a že „dostal za úkol“ se tomuto tématu věnovat. I s ohledem na nedávné odchody řady výjimečných novinářů z redakce Lidových novin si každý dokáže udělat obrázek, jak tato redakce dnes asi funguje. Zbývá jen odpovědět na otázku, kdo tomuto redaktorovi „úkol“ ohledně Lékařské fakulty OU zadal a v čím zájmu je poškodit její dobrou pověst.

proděkan prof. Petr Dítě, proděkanka prof. Darja Jarošová, proděkanka dr. Ivona Závacká


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 11. 2018

facebook
rss
social hub