Vyjádření LF OU k výsledku výběrového řízení na přednostu chirurgické kliniky

V Ostravě dne 16. října 2018

Lékařské fakultě OU byla poskytnuta informace, že ze strany FN Ostrava bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, a to výběrem uchazeče, který získal požadovanou vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru technická kybernetika a nikoliv v oboru chirurgie, jak je požadováno a jak bylo požadováno Lékařskou fakultou OU dopisem děkana ze dne 20. července 2018.

Za tohoto stavu věci setrvává LF OU na svém záporném stanovisku ke stanoveným podmínkám a organizaci předmětného výběrového řízení, jakož i k jeho výsledku.

Vedení Lékařské fakulty OU


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2018