OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU je spoluřešitelem nového mezinárodního projektu (Erasmus+) zaměřeného na tvorbu evropského vzdělávacího kurikula pro vzdělávání v ošetřovatelství

Prudké změny ošetřovatelské teorie a praxe v České republice, ale také i ve světě, vedou nezvratně k další kvalitativní změně v ošetřovatelství – k zavádění a realizaci praxe založené na důkazech (Evidence Based Practice). Praxe založená na důkazech je spojení nejlepších důkazů získaných výzkumnou činností s klinickou zkušeností a pacientovými hodnotami, které usnadňují klinické rozhodování (Sackett, 2000). Evidence Based Practice není však implementována pouze do klinické praxe, ale také do vzdělávání. Zvlášť důležitou roli hraje zavádění těchto přístupů do tvorby vzdělávacího kurikula budoucích sester.

Integrace praxe založené na důkazech do vzdělávání profesionálů v ošetřovatelství je inovační strategie, která vede k navýšení kompetencí v oblasti získávání klíčových vědomostí a dovedností při rozhodování a výběru nejlepší klinické praxe pro daného pacienta.

Mezinárodní projekt Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum je zaměřen na tvorbu sady nástrojů určených k tvorbě evropského vzdělávacího kurikula pro ošetřovatelské profese na podkladě praxe založené na důkazech. Projekt trvá 36 měsíců a je financován z rozpočtu EU částkou 164 185 EUR.

Koordinátorem projektu je University of Murcia (Španělsko). Na projektu se dále podílí vzdělávací instituce z dalších pěti evropských zemí: University of Modena (Itálie), Technological Educational Institute of Crete (Řecko), Medical University of Warsaw (Polsko), Angela Boskin Faculty of Health Care (Slovinsko) a Ostravská univerzita (Česká republika).

Projekt se skládá celkem ze čtyř etap: 1. tvorba evropského vzdělávacího kurikula, 2. vývoj on-line knihovny, 3. realizace vzdělávacích modulů a podkladů k vzdělávání, 4. vytvoření e-learningového vzdělávacího programu.

PaedDr. Jakub Doležel


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2018

facebook
rss
social hub