Ošetřovatelský výzkum

Ošetřovatelský výzkum na Lékařské fakultě OU probíhá v několika oblastech, které spadají do dvou hlavních výzkumných směrů, v nichž výzkumné týmy dosahují nadstandardních výsledků v podobě získávání výzkumných grantů a publikování v prestižních světových časopisech.

  1. Ošetřovatelství a zdravotní služby - klinická a komunitní péče; kvalita ošetřovatelské a zdravotní péče; pracovní prostředí a pracovní spokojenost; vzdělávání a výchova ke zdraví; digitální technologie v ošetřovatelství
  2. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci - kvalita života v kontextu zdraví; sociální opora ve zdraví a nemoci; psychosociální potřeby pacientů a pečujících; etické aspekty ošetřovatelské a zdravotní péče; paliativní péče a problematika umírání

Projekty a granty


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 04. 2021