Dodatečné přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2017/2018

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do:

  • Bakalářského studijního programu / oboru Porodní asistence / Porodní asistenka v prezenční formě studia (dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách §49 odst. 5).
  • Navazujícího magisterského studijního programu / oboru Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci v prezenční a kombinované formě studia (dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách §49 odst. 5).

Informace o dodatečném přijímacím řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017