Den otevřených dveří Lékařské fakulty OU - další podrobnosti

Kdy:

pátek 27. ledna 2023 13:00 – 19:00

Kde:

areál Lékařské fakulty OU, Syllabova 19, Ostrava 3 (budova ZY INLEK, budova ZZ SIMLEK – Simulační centrum, budova ZU - Ústav anatomie a histologie)

Program:

Organizované přednášky k jednotlivým programům
 
Prezentace jednotlivých odborností (pátek 13:00 – 19:00)
Simulační centrum SIMLEK – budova ZZ
Odborný program 13:00 – 19:00 kontinuálně, v případě uvedených časů, pouze v tyto časy.
13:00 hodin dále
Ošetřovatelství – D204 (nemocniční pokoj, 1. patro), D206 (chirurgické simulační středisko, učebna odborných dovedností, 1. patro) ... dr. Plevová, Mgr. Koribaničová, Mgr. Ženčuchová + studenti
14:00 – 19:00
Intenzívní péče – D105 (praktická ukázka, dr. Jor, dr. Šwiatkowská + studenti)
13:00 – 17:00
Gynekologie a porodnictví D201 – dr. Kredbová, dr. Koníčková, dr. Špaček + studenti
13:00 – 17:00
Endoskopický sálek (urologie – dr. Paus Sýkora) D203
13:00 – 19:00
Odborné učebny fyzioterapie a ergoterapie (ZZ SIMLEK E203, E205, E210, E211, E212) – ukázka výukových prostor, praktické ukázky terapie
13:00 – 16:00
ZZ SIMLEK C 108 + praktické ukázky urgentního příjmu
13:30 – 14:30
ukázka simulace v pediatrii (dr. Nowáková, dr. Trávníček)
 
Ústav histologie a embryologie – budova ZU 13:00-19:00
Odborná laboratoř histologie – mikroskopický sál ZU 012 (dr. Makovický, dr. Chylíková) - prezentace předmětu a ukázka výuky (možnost prohlédnutí preparátů v mikroskopech; preparáty naskenované v programu Olyvia - PC)
 
Ústav anatomie - budova ZU
Ukázka výuky anatomie a moderních výukových pomůcek (stůl Anatomage, plastináty,...) – doc. Miklošová, dr. Belousová, Mgr. Mrozková, Mgr. Kuchyňková
 
Ústav fyziologie a patofyziologie
Odborná laboratoř fyziologie PoweLab ZY 185 a patologické fyziologie ZY 181 / RNDr. Pavol Švorc, Ph.D. a studenti VL
Nutriční poradna ZY 173 a odborná laboratoř DXA ZY 171 – ukázka diagnostiky složení těla, ukázka měření klidového metabolismu, práce nutričního terapeuta v nutriční poradně / Mgr. Nadezhda Borzenko, Mgr. Bc. Jan Konvička, studenti NT
Odborná učebna oboru Nutriční terapeut ZY 184 – jak plánovat a postupovat při přípravě dietního stravování / Mgr. Pavla Škarková, DiS.
Učebna ZY 130 – prezentace, informace k odborným praxím / Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
Cvičné prostory budova ZZ SIMLEK C 108, dynamická ukázka sloučené výuky předmětu Urgentní medicína
Odborná učebna Intenzivní péče, ukázka vybavení, činnosti – ZY 124
 
Ústav laboratorní medicíny
Demonstrace soudobých vyšetřovacích postupů v lékařské mikrobiologii, včetně hyperbarické oxygenoterapie.
Laboratoř mikrobiologie a imunologie (ZY 203, ZY 210, ZY 229 – Mgr. L. Kramná, Ph.D., Mgr. E. Srbová) - demonstrace soudobých vyšetřovacích postupů v lékařské mikrobiologii, včetně hyperbarické oxygenoterapie
  • měření na průtokovém cytometru; ukázka stanovení mikrobiálních toxinů a dalších markerů v reálném čase, ukázka práce s experimentální hyperbarickou komorou a anaerobním boxem / doc. D. Chmelař, Ph.D. (ZY 270, ZY 272)
 
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Prezentace studijního programu Porodní asistence (ZY 304) + praktická ukázka porodu (ZY 304)
Praktická ukázka šití epiziotomie, praktická ukázka měření pánevních rozměrů - pelvimetrem (ZY 304)
Odborné učebny ošetřovatelství (ZY 303, ZY 301) - ukázka výukových prostor
Prezentace studijního programu Pediatrické ošetřovatelství (ZY 302) + praktická ukázka porodu (ZY 302)
 
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Odborné učebny fyzioterapie a ergoterapie (ZZ SIMLEK) – ukázka výukových prostor, praktické ukázky terapie
 
Video LF OU a SIMLEK Simulačního centra
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 01. 2023