OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Dny otevřených dveří

Ostravská univerzita

Den otevřených dveří Lékařské fakulty OU - další podrobnosti

Kdy: pátek 8. února 2019 9:00 – 15:00, sobota 9. února 2019 9:00 – 13:00
Kde: areál Lékařské fakulty OU, Syllabova 19, Ostrava 3 (budova ZY, budova ZZ, budova ZO)


Program:

Organizované přednášky k jednotlivým oborům – bližší podrobnosti

Prezentace jednotlivých odborností na budově ZY v daném časovém rozmezí (pátek 10:00 – 15:00, sobota 9:00 – 13:00)

Ústav fyziologie a patofyziologie
Prezentace jednotlivých odborností s ukázkou vybraných výukových metod a ukázka výzkumných laboratoří pracoviště v průběhu konání Dne otevřených dveří na budově ZY.
Laboratoř PowerLab (ZY 185)
Laboratoř DEXA (Denzitometrie) (ZY 171)
RNDr. Pavol Švorc, PhD., Mgr. Tomáš Mičaník (studenti oboru VL)
Laboratoř patofyziologie a hematologická laboratoř (ZY 181)
Prezentace výukových metod ve cvičné kuchyni (ZY 184) a nutriční poradně (ZY 173) pro výuku a praxi oboru Nutriční terapeut.
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D. (studentky oboru NT)
Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Výuka První pomoci – ukázka (ZY 116)
Výuka Urgentní medicíny – výuka (ZY 117)
Výuka Medicíny a katastrof – ukázka (ZY102)
Katedra biomedicínských oborů
Demonstrace soudobých vyšetřovacích postupů v lékařské mikrobiologii, včetně hyperbarické oxygenoterapie.
Laboratoř mikrobiologie a imunologie (ZY 203, ZY 270, ZY 272) – demonstrace soudobých vyšetřovacích postupů v lékařské mikrobiologii, včetně hyperbarické oxygenoterapie.
Měření na průtokovém cytometru; ukázka práce s experimentální hyperbarickou komorou a anaerobním boxem.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Dle rozpisu
Laboratoř biofyziky a elektromagnetických polí (ZY 231) – ukázka vybraných laboratorních cvičení
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Dle rozpisu
Prezentace studijního oboru Porodní asistentka (ZY 304) + praktická ukázka porodu (ZY 304)
Praktická ukázka prvního ošetření novorozence, manipulace s novorozencem ZY 302)
Praktická ukázka šití epiziotomie, praktická ukázka měření pánevních rozměrů - pelvimetrem (ZY 304)
Odborné učebny ošetřovatelství (ZY303, ZY301) - ukázka výukových prostor
Ústav rehabilitace
Odborné učebny fyzioterapie (ZO 216 + cvičebny) – ukázka výukových prostor a možnosti studijních vědecko-výzkumných činností studentů

Video LF OUZveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2018

facebook
rss
social hub