OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Úřední deska

Veřejné zakázky - lf
Pracovní příležitosti - lf
Nedoručitelná korespondence - lf

Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2017/2018 na OU trvá od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro zahraniční pracoviště na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2017/2018 na OU trvá od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce Mgr. Marie Burgetové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání rigorózní zkoušky Mgr. Soni Dubské

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertační práce Mgr. Kamily Majkusové a Mgr. Petry Kramné

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Disciplinární řád LF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium.
facebook
rss
social hub