OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Úřední deska

Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2017/2018 na OU trvá od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro zahraniční pracoviště na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2017/2018 na OU trvá od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2016/2017 - opravné

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Disciplinární řád LF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram akademického roku 2016/2017 na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2016/2017 na OU trvá od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2016/2017

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní program / obor Porodní asistence / Porodní asistentka v prezenční formě studia a Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinovaná forma)

Informace pro uchazeče o studium.

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2017/2018

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018.

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2016/2017 a 2017/2018

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Výsledky přijetí pro studijní program / studijní obor Všeobecné lékařství - bez přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf