FAQ

Katedra dětského lékařství
a neonatologie
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
FNsPO Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

  
cz   en


Konference

Katedra dětského lékařství a neonatologie

Hlavní činnost katedry

Hlavní činnost Katedry dětského lékařství a neonatologie spočívá v teoretické a praktické přípravě studentů magisterského studia (4. - 6. ročník) Lékařské fakulty Ostrava v oboru Pediatrie. Výuka probíhá na Klinice dětského lékařství FN Ostrava a na Oddělení neonatologie FN Ostrava.

Charakteristika pracoviště

Výukové pracoviště Kliniky dětského lékařství tvoří 5 oddělení - oddělení kojenců a batolat, oddělení větších dětí, oddělení dětské hematologie a hematoonkologie a 2 oddělení pediatrické resuscitační péče. Tato oddělení disponují celkem 50 pediatrickými lůžky, z nichž 12 je určeno pro intenzivní a/nebo resuscitační péči.

Výuka neonatologie probíhá na 3 neonatologických odděleních (Stanice novorozenecká, Stanice intermediární péče a na Jednotce intenzivní a resuscitační péče o novorozence), které dohromady disponují celkem 70 neonatologickými lůžky, z toho 21 tvoří lůžka intenzívní neonatologické péče.

Výuce pediatrie se na Katedře dětského lékařství a neonatologie věnuje 16 lékařů pediatrů a/nebo neonatologů.

Koncepce výuky předmětu Pediatrie

Výuka Pediatrie spočívá v logicky na sebe navazujících blocích teoretické a praktické výuky.

V prvním 1 týdenním bloku v rámci 4. ročníku jsou studenti seznámeni se základními metodami pediatrického vyšetření.

Výuka následně navazuje v podobě 2 týdenní odborné lékařské praxe u lůžka dětských pacientů a v ambulancích.

Hlavní obsah předmětu Pediatrie je vyučován v průběhu 5. ročníku. Během 3 týdenní teoretické výuky jsou studenti seznámeni s následujícími kapitolami:

  • Akutní stavy v pediatrii
  • Dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa
  • Dětská nefrologie včetně eliminačních metod a dialýzy
  • Dětská kardiologie
  • Dětská hematologie a onkologie
  • Dětská pneumologie
  • Dětská endokrinologie a diabetologie
  • Dětská revmatologie a osteologie
  • Genetické choroby, včetně dědičných poruch metabolismu
  • Neonatologie

Témata jsou přednášena lékaři se specializovanou způsobilostí v daném oboru.

V 6. ročníku navazuje 2 týdenní předstátnicová praxe, během níž mají studenti již prokázat schopnost aplikovat dosud nabyté teoretické a praktické znalosti z oboru Pediatrie než přistoupí k Státní závěrečné zkoušce, jíž je výuka pediatrie završena.

Další výukové aktivity

Katedra dětského lékařství a neonatologie dále zajišťuje výuku pediatrie a neonatologie pro porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt